แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ WWW.KONVY.COM ให้บริการโดย บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งจะช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจดจำข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ไอพี แอพเดรส (IP address) บราวเซอร์ (Browser) การตั้งค่าภาษา ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์ม ฯลฯ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลพฤติกรรมและตรวจสอบความถี่ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปประมวลผลตามจุดประสงค์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านจากรหัสในไฟล์คุกกี้ได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้

 

เราใช้คุกกี้เพื่ออะไรบ้าง

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้มีอยู่หลายประเภทซึ่งประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

  • Strictly Necessary Cookies หรือ คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง:คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการของเว็บไซต์ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของคอนวี่ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  • Analytical/Performance Cookies หรือ คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา  
  • Functionality Cookies หรือ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านและการตั้งค่าของท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
  • Targeting Cookies หรือ คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย: คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • Advertising Cookies หรือ คุกกี้เพื่อการโฆษณา: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา


การจัดการคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านไม่ให้ยอมรับการใช้คุกกี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ระบุไปในข้างต้นยังบอกถึงวิธีนำคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ทำให้ไม่สามารถใช้บางฟีเจอร์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่เราใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา บริษัทฯ จะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎระเบียบ ดังนั้นบริษัท ฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

ยอดรวม (0): ฿0

ตกลงสั่งซื้อ
คอนวี่ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ปฏิเสธและดำเนินการต่อโดยการคลิกปุ่ม
ยอมรับ