ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 


NOW HIRING!!

 

1. Internship (นักศึกษาฝึกงาน)

PROGRAM SCOPE:

The Internship Program is available for students and fresh graduates in the following roles:

 

1. Social Media Department

- Social Media

Responsibilities: Support Social Media Team, Coordinate with konvy user, Excute with social platform

 

2. Editor Department

- Graphic and Content

Responsibilities: Product Content Writer 

- Product Review 

Responsibilities: Propose Idea, Photo shoot, Decoration, Retouch 

 

3. Brand Partnership Department

- Brand Partnership 

Responsibilities: Market Survey, Collect data about brands on each channel, Paper work 

 

INFORMATION REQUIRED:

In addition to your contact information, we encourage all applicants to include the following on their resume:

- University name, degree and major(s), cumulative GPA and graduation date

- Details of relevant school projects and your role (if any)

- Details of prior internships or work experience (if any)

- Please specify the department that wants to join the internship program

 

2. Art Director - eCommerce & Marketing Digital Media

Responsibilities

- Direct and oversee Graphic team in the visual and communications aspects of all artworks and ensure company standards are met

- Develop visual designs for assigned creative tasks from concept to completion

- Understand selling point of promotions and marketing campaigns and translate them into creative design works

- Create key visual design of online campaign (weekly, monthly, seasonal, etc.) and pass it to graphic design team

- Strive for art directional perfection

- Benchmark and monitor graphics competitor’s design and identify new online graphic trends

- Control overall quality of work produced by graphic team

 Review graphic team's work, troubleshoot, suggest refinements, and provide feedbacks

 

Qualifications

- Male/Female, age 27-33 years old

- Bachelor’s Degree in Fine Arts, Multimedia, Visual Communications, or related field

- 3 - 8 years of direct experience

- A true artist with excellent communication skill

- Sharp eyes, high standard, able to decisively judge design work

- A strong portfolio that demonstrates design excellence in corporate design, concept design and branding works

- Understanding UI

- Proficient in Adobe Photoshop and Illustrator (required), Premier Pro, After Effect and other Video editing tools is a plus

- Prior experience in a Beauty Retailer, Cosmetics Brand, E-commerce or Branding agency is a plus

- Multi-tasking, self-motivated, excellence-oriented and good time & resource management

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good attitude, good teamwork and good interpersonal skills

- Thinking out of the box, good presentation skill, creative & innovative thinking and energetic with can-do attitude.

- Ability to drive collaborative workflow and lead brainstorming process

- Ability to communicate in English is a plus

- Strong leadership and mentorship skills

 

3. IT Support

Responsibilities

- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

- Monitoring and maintaining computer systems and networks

- Responding in a timely manner to service issues and requests

- Providing technical support across the company

- Setting up accounts for new users

- Repairing and replacing equipment as necessary

- Testing new technology

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Male, Age 25-30 Years Old

- Bachelor's Degree in Information Technology or Related Field

- A technical, logical thought process

- Problem-solving skills

- An ability to stick to strict deadlines

- An ability to prioritise and delegate

- A keen eye for detail

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

 

Offline Team

 

1. Sales Manager (Retail)

Responsibilities

- Doing Sales plan and present to vendors

ทำแผนการขายและพรีเซนต์กับร้านค้า

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขายและขยายช่องทางการขาย

- Doing sales forecast and manage sales target

ทำ sales forecast และบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

วางแผนงบการขายและทำให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด

- Develop weekly and monthly promotion with marketing and BA (Beauty Advisor)

วางแผนและปรับปรุงยอดขายรายสัปดาห์และยอดขายรายเดือนกับ BAและ ฝ่ายการตลาด

- Training BA to make sure they are ready to increase sales for the company

จัดอบรมและดูแลพนักงานขาย BA (Beauty Advisor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

วางแผนสต็อกที่ร้านค้าและ online รวมถึงนับสต็อกสินค้าหน้าร้านว่าถูกต้องหรือไม่

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

สรุปทำ sales report อย่างแม่นยำรวมถึง BA report, รายได้รายรับ

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

วิเคราะห์ยอดขายเพื่อปรับปรุงการขายต่อไป รวมถึงกำไร เพื่อทำ Present เสนอหัวหน้า

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- Visit potential stores and improve the sales

เยี่ยมสาขาที่มีประสิทธิภาพเติบโตได้ดี

- Launch offline booth on weekday and weekend

วางแผนออกบูธขายของ

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

จัดเตรียมเทคนิคการขายเพื่อถ่ายทอดให้กับหัวหน้า BA

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

สรุปกิจกรรมขายใหญ่ๆ แต่ละช่องทางการขายและวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายการตลาด

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

สรุปโปรโมชั่นกับฝ่ายการตลาดรายไตรมาสและวิเคราะห์ร่วมกัน

- Create and Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc.)

คิดและปรับปรุง point of purchase (POP) เช่น shelf,ป้ายขายต่างๆ รวมไปถึงต่อรองเจรจาเพื่อให้ได้พื้นที่ขายมากที่สุด

- Observe market and analyze competitors situations for developing sales strategies

สำรวจตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์และโปรโมชั่นคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

- Report to director on time with accuracy

รายงานหัวหน้าตรงเวลาและแม่นยำ

- Make a relationship with channels/shop/related staff

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า/ฝ่ายจัดซื้อ/ผู้มีอำนาจ เพื่อเจรจาต่อรอง GP, shelf display และอื่นๆที่เกียวข้องกับการเพิ่มยอดขายฝลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Sales

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

2. Sales Executive (Traditional / General Trade-Wholesales)

Responsibilities

- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างสินค้านำเสนอต่อร้านค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้ายอดขายแต่ละเดือน

- วางแผนและบริหารการขายสินค้าของบริษัทกับช่องทางการขายร้านค้าเป้าหมาย,ร้านค้าส่ง,ร้านค้าตัวแทน ต่างๆ

-รั กษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้า ตามเป้าหมายที่วางไว้

- สรุปรายงานยอดการขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน

- ติดตามผลการขายหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

- ติตต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี-การเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดออร์เดอร์ขาย,ส่งสินค้า ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องยอดเงินและเอกสารในการซื้อ-ขาย

- ส่งสินค้าด้วยตัวเอง

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

- วุฒิ .ตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Traditional Trade (ร้านค้า) ในสินค้ากลุ่ม FMCG/สกินแคร์/เครื่องสำอางค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการนำเสนอ วิเคราะห์ ปิดการขาย และเจรจาต่อรองระดับดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excelได้

- สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด พื้นที่ขายที่กำหนดได้

- มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่รถยนต์ (ใช้สำหรับปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้)

 

3. R&D Officer

Responsibilities

- วิจัยและพัฒนาสินค้า กลุ่ม Skincare & Cosmetic ในห้อง LABและส่งสูตรให้กับโรงงานเพื่อพัฒนาต่อในการผลิต

- ติดต่อประสานงานกับ Supplier,โรงงานผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมาย

- Sourcing สินค้า (Bulk, Packaging) ตามที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวบ/สรุปข้อมูล โดยประสานงานกับ SupplierและFollow up จนจบกระบวนการ

- Product Evaluation, Survey, ตรวจสอบความเรียบร้อย

- ติดตาม Trend ของวัตถุดิบ, สูตร, ศึกษาตลาดของ New Product Launch และทำรายงานสรุป

- Set Standard สินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าที่รับเข้ามา ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

- ทำรายงานสรุปให้กับทีม

- Auditประเมินโรงงานและ Supplierกรณีที่มีสินค้าใหม่เข้ามา

- ทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

 

Qualifications

- อายุ 24-30 ปี

- มีประสบการณ์ทางานด้าน R&D /NPD หรือ Product Specialist 3-5 ปี ในกลุ่มธุรกิจ Skincare และ Cosmetic

- มีทัศนคติที่ดีและมีความรักความเข้าใจสินค้ากลุ่มการสุขภาพและความงาม

- มีทักษะด้านการจัดการ, วางแผนและแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถทำงาน Multi-tasking และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถพัฒนาและวิจัยสินค้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.
689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110


Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com


Tel. 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax. 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี สินค้าของแท้ 100% ส่งเร็วทันใจ เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ