ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 


NOW HIRING!!

 

1. Management Trainee for 4 Department (Beauty Business)

- eCommerce

- Sales

- Creative Marketing

- Cross Border BD

 

Responsibilities

- Work closely with other managers and Konvy top executives to plan and direct the work of the organization.

- Meet the assigned project’s objectives and deliver and outstanding outcome with hands on experience

- Help set policies or business improvement where foresee the opportunity

- Evaluate work and attend periodic evaluations output

- Work in different departments to gain perspective, including marketing, sales, customer services, purchasing, merchandising, and HR departments.

- Handle established accounts to gain familiarity.

- Use company reports to analyze sales, gross profit and inventory activity.

- Identify trends and recommends proactive or remedial action to manage business situations.

- Report market activity to management by monitoring and analyzing competitive price lists and products.

- Participate with interviewing, hiring, and training employees.

 

Qualifications

- Maximum 27 years old.

- Ability to work under pressure with “Can-do” attitude

- Strong logical thinking , numerical skill and problem solving skills.

- Result-oriented mindset with strong leadership.

- Excellent communication and interpersonal skills.

- Good command of English both in speaking, writing and Presentation skill

- Examples of leadership within professional or school environment

 

2. Graphic Designer (eCommerce Operations)

Responsibilities

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work within eCommerce Operation Team, help defining the design for all Konvy’s platforms including Website, Mobile Website, Application and other relevant platforms

- Design & create interactive materials including but not limited to promotional banner, infographic and motion graphic

- Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Thai, Male/Female 21-26

- Bachelor degree in related field

- 0-3 years of experience in creative and graphic design

- Fresh graduates with exceptional portfolio are very welcome

- Proficiency in Adobe Creative Suite especially After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and Illustrator

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Good teamwork, highly responsible, always strive to improve, energetic, and able to work under pressure

- Good understanding in social media design concept

 

3. Senior Marketing Communication Specialist / Assistant Manager

Responsibilities

- Establish and develop integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity and positioning in the industry.

- Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (including viral and social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- In charge of corporate image enhancement and brand awareness to public, using all above the line, below the line and through the line marketing.

- Organize and attend marketing activities and events to raise brand awareness.

- Plan and manage annual marketing communication budget & expenditure and ensure the budget spending is fully maximized.

- Build and maintain relationship both online & offline media, influencers, bloggers to ensure positive coverage and reputation of Konvy.com

- Responsible for managing Influencers (KOLs, Beauty Bloggers, Micro Influencers, Celebrities, etc.) across a variety of campaigns and media.

- Work with agencies or individual Influencers about delivered contents, make sure their schedules and contents are well managed.

- Continuously seek to refine and enhance influencer marketing initiatives.

- Develop press materials in Thai and English, including news releases, speeches, presentations, articles as well as Prepare briefing materials and manage executive spokespeople.

- Create content and storytelling to emphasize brand success.

- Create monthly analysis report to measure, evaluate campaign/media performance and identify opportunities to improve Branding and Marketing Communication strategy.

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 – 5 years’ experience in Marketing Communication/Branding/PR/Event

- Good connection with media and agencies.

- Good connection with KOLs would be advantage

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of eCommerce, health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good command of English

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

4. Assistant eCommerce Operation Manager

Responsibilities

Campaign:

- Assist eCommerce Operation Manager to initiate, develop and implement traffic-driven, basket-size driven and conversion-driven campaigns

- Establish a strategic approach/campaign for membership that aligns with Konvy’s strategy and goal to grow/engage/retain member and ultimately to continuous increase customer lifetime value

- Analyze customer data to identify potential segmentation

- Monitor and analyze campaigns/daily sales performance and identify areas of improvement

- Work closely with Merchandising/Purchase and other related teams to ensure campaigns/promotions run smoothly and effectively in a timely manner

Communications

-Responsible for all marketing communications via Konvy own media including but not limited to App/Web Notification, EDM and SMS

Other related tasks

- Maintain current partnerships and seek for potential partners. Propose appropriate promotions for each partner

- Summarize monthly analytic report of all eCommerce operation efforts

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Female, age 27 30 years old with a passion in beauty business

- Bachelor Degree (or higher) in related fields

- Strong eCommerce knowledge

- At least 2 - 3 years’ experience in online sales and eCommerce with rounded knowledge related to merchandising, promotion, customer experience

- Familiar with Google Analytics and other eCommerce analytics tools

- Strong analytical, problem solving, communication and project management skills

- Proficiency in Microsoft Office and able to quickly adapt to new technology and tools

- Proactive and result-oriented

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good teamwork and strong interpersonal skills

- Good command of English

- Good knowledge in health and beauty business is preferred

- Experienced in online beauty retailer would be a huge advantage

- Knowledge of CRM, email marketing and mobile marketing would be advantage

 

5. Social Media Manager

Responsibilities

- Oversee all social media channels development and management

- Manage social media team members, including Social Media Specialists and Social Graphic Designers, by offering guidance/ direction and overseeing their work

- Establish a strategic approach to social media content/activity that aligns with Konvy’s strategy and goal to grow reach/engagement and ultimately drive traffic to our platforms

- Conduct the daily management of all social media channels including Facebook, Instagram, LINE, Twitter and Youtube, etc.

- Ensure continuously a high level of quality and efficiency of content

- Use established metrics to optimize and drive continuous improvement in social media efforts

- Monitors and develops reports on competitor activity within social media spaces

- Summarize monthly analytic reports of all social media platforms to present to management

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 35 years old

- Bachelor’s/Master’s degree in Marketing or related field

- Minimum 3 - 5 years proven experiences with good knowledge and understanding in Social Media Marketing/Management

- Excellent analytical, organizational, project management and time management skills

- Attention to detail and the ability to effectively multi-task in a deadline driven atmosphere

- High levels of integrity, autonomy, and self-motivation

- Creative, agile, and always be on top of the latest digital marketing trends

- Able to communicate in English

- Graphic design skill is a plus

- Good knowledge and passion on beauty products is a big plus

 

6. Social Media

Responsibilities

- Create engaging, creative content for regularly scheduled posts, which persuade audiences, meet strategic goals and promote brand-focused messages

- Manage day-to-day activities of selected social channels

- Where appropriate coordinate with other departments to develop social media timelines coinciding with campaigns, promotions, new product releases, or other brand messages

- Monitor community feedback in real-time and assist with fan engagement by representing Konvy’s admin of selected social channels. Actively and creatively response to all enquiries/discussions.

- Monitor social media trending and actively participate in online conversations to create brand visibility

- Analyses social media efforts with tracking systems and determine efficacy and areas for social media campaign improvement

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Female/Male, age 24 – 30 years old 

- Bachelor’s degree in Marketing or related field

- Minimum 1 - 3 years proven experience in creating creative content

- Social Media addict. Beauty lovers. Always be on top of the latest trends 

- Strong copywriting skill, creative and detail-oriented

- Can-do attitude, proactive and multitasking 

- Passion in taking pictures. Have sense of arts

- Ability to work under pressure and handle multiple projects simultaneously

- Willing and ready to response to unpredictable issues raised on social media in real time

 

7. Supply Chain Manager

Responsibilities

- Forecast levels of demand for services and products

- Keep a constant check on stock levels

- Conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality

- Liaise between suppliers, manufacturers, relevant internal departments and customers

- Build and maintain good relationships with new and existing suppliers

- Negotiate and agree contracts, monitoring the quality of service provided

- Process payments and invoices

- Keep contract files and use them as reference for the future

- Forecast price trends and their impact on future activities

- Give presentations about market analysis and possible growth

- Develop a purchasing strategy

- Produce reports and statistics using computer software

- Evaluate bids and make recommendations, based on commercial and technical factors

- Ensure suppliers are aware of business objectives

- Train and supervise the work of other members of staff

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Bachelor's degree or higher

- Related experience with management is preferred

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots, Tsuruha, Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailer

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- An excellent standard of numeracy in order to analyze facts and figures

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Good at Microsoft Excel

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

- Ability to make important decisions and cope with the pressure of demanding targets and tight deadlines

 

8. Merchandiser

Responsibilities

- Identify and source new cosmetic and beauty brand and products to be featured on Konvy.com

- Select product and set selling price for new products

- Market research for beauty brands and products

- Negotiate prices with suppliers

- Manage the day-to-day relationship with suppliers

 

Qualifications

- Thai Nationality, Female 25-35 year old

- Bachelor's degree or higher

- 3-7 years of working experience in sale or purchasing

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots,Tsuruha, Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailers

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Good at Microsoft Excel

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

9. Digital Marketing

Responsibilities

- Developing custom marketing dashboard concepts for reporting via Excel

- Assist in the formulation of strategies to build a lasting digital connection with consumers

- Plan and monitor the ongoing company presence on social media.

- Launch optimized online adverts through Google Adwords, Facebook etc. to increase company roi and brand awareness

- Reporting on key metrics, analyse and interpreting trends and providing actionable insights based on available analytics data 

- Analysing the effect of different online and campaign channels on each other and developing and implementing innovative strategies for improvement and growth 

- Analysing online user behaviour, conversion data and customer journeys, funnel analysis and multi-channel attribution 

- Performing ROI analysis to evaluate efficiency and effectiveness of different marketing campaigns 

- Performing ad-hoc analytics and conversion optimisation.

 

Qualifications

- Thai Nationality, 23-30 year old

- Have previous working experience in E-commerce, online marketing, Advertising, PR or related field

- Experienced in online marketing, such as CPA, CPC, Social Media marketing or other online marketing methods

- Bachelor's degree in Business Administration, Communication, Advertising, Marketing, English or related field

- Good knowledge of cosmetics and beauty products

- Google Adwords Certified is a plus

- Strong communication, marketing, negotiation skill

- Good command of reading/written/spoken English and Thai

- Computer literate: MS Office, Internet and E-mail

 

10. Senior Business Development Representative (Brand Partnership Team)

Responsibilities

As a Business Development Representative in Brand Partnership team, your responsibilities may include:

 

New Business Development role

- Market research, plan and manage a new project/business launch on Konvy.

- Proactively prospect, identify, qualify and explore business opportunities and potential partners or vendors through online and offline market research.

- Contact potential partners/vendors via email or phone to acquire and establish relationship.

- Prepare PowerPoint presentation, set up a meeting, present company business, convince and negotiate with potential vendors to start a business with Konvy.

- Negotiate trade term, conditions, prices, etc. with new vendors. Aim to maximize company’s profit from new business

- Work with internal teams to launch and implement new business strategy.

- Maximize company’s revenue from media selling and service fee.

- Create analysis report to measure, evaluate and identify the solutions or opportunities to improve new business strategy and maximize company’s profit.

 

New Brand Recruitment role

- Main tasks are mostly the same as New Business Development role but focus on expanding current business by recruiting new Health & Beauty brands to launch on Konvy and maximize company’s revenue and profit from new brands.

- Assist Head of Brand Partnership and Team Leader to improve partnership and relationship with brands and partners.

 

The ideal Business Development Representative should be able to handle both parts. However, we can sit together and explore your potential strengths and see what suits you best.

 

Qualifications

- Thai Nationality, Female/Male 25 – 30 years old

- Bachelor's degree or higher in Marketing, Business Administration or related field.

- 3 – 5 years’ experience in Sale, Marketing, Business Development, or Merchandising

- Good command of written and spoken English

- Strong sales skill and background is preferred

- Excellent presentation, communication and negotiation skills

- Self-confident and pleasant personality

- Highly proactive with can-do attitude

- Good project management skill

- Good knowledge of Health and Beauty products

- Good at Microsoft Office Excel and PowerPoint

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in Health & Beauty Business/Service, Beauty brand or Retailer would be advantage

- Experienced in eCommerce platform would be advantage

 

11. Graphic Editor (Product Retouch)

Responsibilities

-ไดคัท,รีทัชภาพสินค้าและจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม

-อัพโหลดภาพสินค้าเข้าระบบและจัดการไฟล์ภายในเซิฟเวอร์ตามรูปแบบที่กำหนดให้

 

Qualifications

-หญิง/ชาย อายุ 22-28

-มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

-มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการองค์ประกอบภาพ

-ประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิกและรีทัช 1 - 2 ปี

-ทำงานรวดเร็วและมีความละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดเรื่องเวลาได้

-มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองสูง มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีในการทำงาน

-มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับสินค้าความงามหรืออีคอมเมิร์ซจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

12. Customer Service Representative (Online Beauty Advisor)

Responsibilities

- ให้บริการลูกค้าในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ (Live Chat, Email, Facebook inbox, LINE และช่องทาง Marketplace)

- เน้นการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบนหน้าเว็บและแอปพลิเคชั่น ผ่านช่องทาง Live chat โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อและดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในระบบ (Order Processing) เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

- ติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น และคำสั่งซื้อ เพื่อตอบข้อสงสัย และให้ลูกค้าได้รับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีที่สุด

- ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง ในการติดตามสถานะและข้อมูลการจัดส่งให้กับลูกค้า

- รับคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

- รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าและนำมาเสนอแนะกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

- อาจต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆบ้างในบางโอกาส

- ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ (KPI) ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

Responsibilities

- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 22 – 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความเข้าใจและมีใจรักในด้านความสวยความงาม รู้จักผลิตภัณฑ์ความงาม และหากมีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Call Center หรือ Customer Service อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์หรือความรู้ในธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าความงาม หรือ BA ของสินค้าความงาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และมีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำงานพิเศษ

- ฉลาด มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสารเป็นเลิศ ทั้งทางการเขียน (แชท) และทางโทรศัพท์, มีมารยาทในการสนทนา, การใช้น้ำเสียง, และคำพูด

- สื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน และสามารถพิมพ์สัมผัสได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า, การเจรจาต่อรอง, และการใช้คำพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (Shift time) ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และวันหยุดได้ (เนื่องจากเป็นงานบริการลูกค้า สำหรับวันหยุด จะหยุดได้สัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งวันหยุดอาจจะไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือต้องมาทำงานในช่วงมีการจัดโปรโมชั่น)

- มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้าและงานที่ต้องรับผิดชอบ

- มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับมือหรือทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลเน็ทเวิร์ค

 

13. IT Support

Responsibilities

- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

- Monitoring and maintaining computer systems and networks

- Responding in a timely manner to service issues and requests

- Providing technical support across the company

- Setting up accounts for new users

- Repairing and replacing equipment as necessary

- Testing new technology

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Male, Age 25-30 Years Old

- Bachelor's Degree in Information Technology or Related Field

- A technical, logical thought process

- Problem-solving skills

- An ability to stick to strict deadlines

- An ability to prioritise and delegate

- A keen eye for detail

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

14. Marketing Executive (Offline Team)

Responsibilities

-Responsible for strategic planning, expanding market and marketing in all channels.

-Develop seasonal promotion strategies, manage summarize to accurate records of all pricing, promotion, then monitor and analyze the result.

-Responsible for marketing budget control and ensure highest spending efficiency.

-Analyze sales problem and obstacles that affects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

-Update and review marketing report by monthly, quarterly to achieve objectives and goals.

-Analyze market and competitor information and conduct market research.

-Help with product development, review product concept, packaging. Coordinate modifications and change, control brand CI.

-Work with sales team in development of selling and promotional for key account.

-Responsible for brand & product communication such as social media, publish, VDO, content.

-Responsible for PR & Advertising.

 

Qualifications

- Thai Nationality.

- Bachelor's degree or higher in marketing or a related field.

- Experienced in offline and online marketing and brand management at least 3 years. If, direct brand management’s experience in retail business , FMCG

- Strong presentation, communication and negotiation skills.

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills.

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus.

- Be able to work multi-tasking in a fast paced and work under pressure.

- Creative, dynamic, committed and a team player with passion.

- “Can do ” attitude with resulted oriented.

 

15. Senior Marketing Communication Specialist / Assistant Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Communicate, develop and control the visual image and key message of brand in each sales and marketing channels eg. Media, shelf , POP

- Establish and develop integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity and positioning in the industry.

- Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (including viral and social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- In charge of brand image enhancement and brand awareness to public, using all above the line, below the line and through the line marketing.

- Organize and attend marketing activities and events to raise brand awareness.

- Plan and manage annual marketing communication budget & expenditure and ensure the budget spending is fully maximized.

- Build and maintain relationship both online & offline media, influencers, bloggers to ensure positive coverage and reputation of Konvy.com

- Responsible for managing Influencers (KOLs, Beauty Bloggers, Micro Influencers, Celebrities, etc.) across a variety of campaigns and media.

- Work with agencies or individual Influencers about delivered contents, make sure their schedules and contents are well managed.

- Continuously seek to refine and enhance influencer marketing initiatives.

- Develop press materials in Thai and English, including news releases, speeches, presentations, articles as well as Prepare briefing materials and manage executive spokespeople.

- Create content and storytelling to emphasize brand success.

- Create monthly analysis report to measure, evaluate campaign/media performance and identify opportunities to improve Branding and Marketing Communication strategy.

- Analyze market situation and competitors to improve our brand communication

- Collect brand communication to the portfolio

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Marketing Communication/Branding/PR/Event/Creative

- Good connection with media, agencies and KOLs would be advantage.

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

16. Sales Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

- Doing sales forecast and manage sales target

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

- Develop weekly and monthly promotion with marketing 

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

- Visit potential stores and improve the sales

- Launch offline booth on weekday and weekend

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

- Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc)

- Observe market and competitors situations for developing sales strategies

- Report to director on time with accuracy

- Make a relationship with channels/shop/related staff

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Sales

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

17. QA&QC Officer (Offline Team)

Responsibilities

-ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ Quality Control และตรวจประเมินต่างๆ (RM, PK, FG)

-ตรวจสอบสินค้าที่รับเข้ามาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

-เข้าสุ่มและตรวจสินค้าที่โกดัง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ (Quality Assurance) ก่อนออกจำหน่ายสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

-สรุปรายงานผลการตรวจสอบ หากมีสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ต้องรายงานกลับไปที่ Supplier และติดตามผลแก้ไขจนได้สินค้าดีกลับมาครบถ้วน

-จัดทำ Complaint รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและติดตามค่าใช้จ่ายจนสำเร็จ

-หาวิธีแก้ไขกระบวนการ เช่น การขนส่ง,การจัดวางสินค้า เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

-Audit Supplier, โรงงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในบริษัทและภายนอกบริษัท

-ทำแผน product recall และ contingency plan

-Set Standard RM, FG และ PK ให้กับทางโรงงานและทางบริษัทเพื่อยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-จัดเก็บ Retain RM, PK และ FG  เพื่อเก็บเป็น record และเปรียบเทียบข้อมูลหลังขายสินค้า

-Monitor สินค้าที่ผลิตทั้ง Trial Batch และสินค้าที่มีความเสี่ยง และจัดทำ Stability เก็บข้อมูลรวบรวมผล ตลอดจนทำสรุปผล

-ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Qualifications

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-อายุไม่เกิน 28 ปี

-มีประสบการณ์ด้าน QA/QC อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ QA/QC ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-มีความอดทนต่อสภาวะกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-มีทักษะด้านการประสานงานและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี

-เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้าและบริการ

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.
689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110


Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com


Tel. 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax. 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี สินค้าของแท้ 100% ส่งเร็วทันใจ เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตระกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ