ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 


NOW HIRING!!

 

1. Creative Designer (Creative Team)

We looking for a talented Creative Designer to strengthen the team capabilities in terms of CreativeTeam.

The main role is to create fresh ideas, develop and design to meet the goal of the company.

Responsibilities

- Work closely with a team to find elegant solutions to complex challenges.

- Generate ideas to portray concepts and advertise to company’s products

- Set conceptual and stylistic direction of deliverables across channels Communicate and present compelling visual concepts to the team.

- Designing original art pieces following concept

- Create key visual design of online campaign (weekly, monthly, seasonal, etc.) and pass it to graphic design team

- Maintain brand consistency throughout all company marketing projects

- Understand market trends and adapt to company objectives

- Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools

 

Qualifications

- Age between 24 –28 years old.

- Minimum Bachelor’s Degree in Design or Related Field

- Minimum 2 years proven work experience as a Creative Designer, Graphic Designer or similar role

- Attention to visual details and proficient in design software such as Photoshop and Adobe Illustrator etc.

- Strong creativity and analytic skills with the ability to combine various colors, fonts and layouts

- Hands-on in supporting, ability to meet deadlines and collaborate with a team

- Positive attitude, enthusiastic, optimistic,hard working, and challenge lover

- Drive to create and produce strong ideas and creativity

- Able to provide Portfolio of completed design projects

 

2. Graphic Designer (Creative Team)

We looking for a talented Graphic Designer to strengthen the team capabilities in terms of Creative Team.

The main role is to assist in the creation of a wide variety of compelling design solutions for the company.

Responsibilities

- Work closely with a team to find elegant solutions to complex challenges.

- Design online and offline assets for all platforms.

- Present design options to the Art Director that achieve content goals and maintain the look and feel of the campaign direction. 

- Design  all other marketing content (online and offline) under the direction of Art Director and PR team that feel brand-right. Facilitate ordering or printing any materials relevant to the project.

- Collaborate with Art Director on the look and feel of the company CI events, digital assets, print materials, and any other marketing materials.

- Communicate timelines with tram and assure a timely delivery for any assets.

- Design and produce internal brand collateral with other team  as needed.

- Keep a working knowledge of print capabilities, pricing, and vendors for printed collateral.

- Be aware and contribute to the knowledge of trends and best practices in the design community.

- Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools

- Any other tasks that may be assigned to meet company goals. 

 

Qualifications

- Age between 24– 28 years old.

- Minimum Bachelor’s Degree in Design or Related Field

- Minimum 2 years proven work experience as a Creative Designer, Graphic Designer or similar role

- Proficient in the Adobe Creative Suite, especially InDesign, Illustrator, and Photoshop.

- Strong creativity and analytic skills with the ability to combine various colors, fonts and layouts

- Hands-on in supporting, ability to meet deadlines and collaborate with a team

- Highly detail-oriented and discerning.

- Positive attitude, enthusiastic, optimistic, hard working , and challenge lover

- Drive to create and produce strong ideas and creativity

- Must be a team player.

- Able to provide Portfolio of completed creative design projects.

 

3. Management Trainee for 4 Department (Beauty Business)

- eCommerce

- Sales

- Creative Marketing

- Cross Border BD

Responsibilities

- Work closely with other managers and Konvy top executives to plan and direct the work of the organization.

- Meet the assigned project’s objectives and deliver and outstanding outcome with hands on experience

- Help set policies or business improvement where foresee the opportunity

- Evaluate work and attend periodic evaluations output

- Work in different departments to gain perspective, including marketing, sales, customer services, purchasing, merchandising, and HR departments.

- Handle established accounts to gain familiarity.

- Use company reports to analyze sales, gross profit and inventory activity.

- Identify trends and recommends proactive or remedial action to manage business situations.

- Report market activity to management by monitoring and analyzing competitive price lists and products.

- Participate with interviewing, hiring, and training employees.

 

Qualifications

- Maximum 27 years old.

- Ability to work under pressure with “Can-do” attitude

- Strong logical thinking , numerical skill and problem solving skills.

- Result-oriented mindset with strong leadership.

- Excellent communication and interpersonal skills.

- Good command of English both in speaking, writing and Presentation skill

- Examples of leadership within professional or school environment

 

4. Social Media Manager

Responsibilities

- Oversee all social media channels development and management

- Manage social media team members, including Social Media Specialists and Social Graphic Designers, by offering guidance/ direction and overseeing their work

- Establish a strategic approach to social media content/activity that aligns with Konvy’s strategy and goal to grow reach/engagement and ultimately drive traffic to our platforms

- Conduct the daily management of all social media channels including Facebook, Instagram, LINE, Twitter and Youtube, etc.

- Ensure continuously a high level of quality and efficiency of content

- Use established metrics to optimize and drive continuous improvement in social media efforts

- Monitors and develops reports on competitor activity within social media spaces

- Summarize monthly analytic reports of all social media platforms to present to management

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 35 years old

- Bachelor’s/Master’s degree in Marketing or related field

- Minimum 3 - 5 years proven experiences with good knowledge and understanding in Social Media Marketing/Management

- Excellent analytical, organizational, project management and time management skills

- Attention to detail and the ability to effectively multi-task in a deadline driven atmosphere

- High levels of integrity, autonomy, and self-motivation

- Creative, agile, and always be on top of the latest digital marketing trends

- Able to communicate in English

- Graphic design skill is a plus

- Good knowledge and passion on beauty products is a big plus

 

 

5. Supply Chain Manager

Responsibilities

- Forecast levels of demand for services and products

- Keep a constant check on stock levels

- Conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality

- Liaise between suppliers, manufacturers, relevant internal departments and customers

- Build and maintain good relationships with new and existing suppliers

- Negotiate and agree contracts, monitoring the quality of service provided

- Process payments and invoices

- Keep contract files and use them as reference for the future

- Forecast price trends and their impact on future activities

- Give presentations about market analysis and possible growth

- Develop a purchasing strategy

- Produce reports and statistics using computer software

- Evaluate bids and make recommendations, based on commercial and technical factors

- Ensure suppliers are aware of business objectives

- Train and supervise the work of other members of staff

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Bachelor's degree or higher

- Related experience with management is preferred

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots, Tsuruha, Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailer

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- An excellent standard of numeracy in order to analyze facts and figures

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Good at Microsoft Excel

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

- Ability to make important decisions and cope with the pressure of demanding targets and tight deadlines

 

6. IT Support

Responsibilities

- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

- Monitoring and maintaining computer systems and networks

- Responding in a timely manner to service issues and requests

- Providing technical support across the company

- Setting up accounts for new users

- Repairing and replacing equipment as necessary

- Testing new technology

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Male, Age 25-30 Years Old

- Bachelor's Degree in Information Technology or Related Field

- A technical, logical thought process

- Problem-solving skills

- An ability to stick to strict deadlines

- An ability to prioritise and delegate

- A keen eye for detail

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

7. Marketing Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Doing marketing year plan and doing presentation to vendors

- Responsible for marketing budget control and ensure highest spending efficiency

- Develop marketing campaign, seasonal promotion strategies, manage summarize to accurate records of all pricing, promotion, then monitor and analyze the result

- Responsible for strategic planning, expanding market to each sales channels both current and new channels

- Analyze sales problem and obstacles that affects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan

- Update and review marketing report by monthly, quarterly to achieve objectives and goals

- Analyze market and competitor information and conduct market research

- Establish and develop Integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity, brand CI and positioning in the industry.

-Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (eg. social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- Responsible for managing influencers communicate, develop and control the visual image and key message of brand in each sales and marketing channels eg. Media, shelf , POP

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 – 5 years’ experience in Marketing Communication/Branding/PR/Event

- Good connection with media and agencies.

- Good connection with KOLs would be advantage

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of eCommerce, health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good command of English

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

8. Sales Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Doing Sales plan and present to vendors

ทำแผนการขายและพรีเซนต์กับร้านค้า

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขายและขยายช่องทางการขาย

- Doing sales forecast and manage sales target

ทำ sales forecast และบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

วางแผนงบการขายและทำให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด

- Develop weekly and monthly promotion with marketing and BA (Beauty Advisor)

วางแผนและปรับปรุงยอดขายรายสัปดาห์และยอดขายรายเดือนกับ BAและ ฝ่ายการตลาด

- Training BA to make sure they are ready to increase sales for the company

จัดอบรมและดูแลพนักงานขาย BA (Beauty Advisor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

วางแผนสต็อกที่ร้านค้าและ online รวมถึงนับสต็อกสินค้าหน้าร้านว่าถูกต้องหรือไม่

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

สรุปทำ sales report อย่างแม่นยำรวมถึง BA report, รายได้รายรับ

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

วิเคราะห์ยอดขายเพื่อปรับปรุงการขายต่อไป รวมถึงกำไร เพื่อทำ Present เสนอหัวหน้า

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- Visit potential stores and improve the sales

เยี่ยมสาขาที่มีประสิทธิภาพเติบโตได้ดี

- Launch offline booth on weekday and weekend

วางแผนออกบูธขายของ

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

จัดเตรียมเทคนิคการขายเพื่อถ่ายทอดให้กับหัวหน้า BA

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

สรุปกิจกรรมขายใหญ่ๆ แต่ละช่องทางการขายและวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายการตลาด

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

สรุปโปรโมชั่นกับฝ่ายการตลาดรายไตรมาสและวิเคราะห์ร่วมกัน

- Create and Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc.)

คิดและปรับปรุง point of purchase (POP) เช่น shelf,ป้ายขายต่างๆ รวมไปถึงต่อรองเจรจาเพื่อให้ได้พื้นที่ขายมากที่สุด

- Observe market and analyze competitors situations for developing sales strategies

สำรวจตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์และโปรโมชั่นคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

- Report to director on time with accuracy

รายงานหัวหน้าตรงเวลาและแม่นยำ

- Make a relationship with channels/shop/related staff

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า/ฝ่ายจัดซื้อ/ผู้มีอำนาจ เพื่อเจรจาต่อรอง GP, shelf display และอื่นๆที่เกียวข้องกับการเพิ่มยอดขายฝลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Sales

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

9. R&D Officer (Product Development) / (Offline Team)

Responsibilities

- วิจัยและพัฒนาสินค้า กลุ่ม Skincare & Cosmetic ในห้อง LAB และส่งสูตรให้กับโรงงานเพื่อพัฒนาต่อในการผลิต

- ติดต่อประสานงานกับ Supplier, โรงงานผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมาย

- Sourcing สินค้า (Bulk, Packaging) ตามที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวบ/สรุปข้อมูล โดยประสานงานกับ Supplier และFollow up จนจบกระบวนการ

- Product Evaluation, Survey, ตรวจสอบความเรียบร้อย

- ติดตาม Trend ของวัตถุดิบ, สูตร, ศึกษาตลาดของ New Product Launch และทำรายงานสรุป

- Set Standard สินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าที่รับเข้ามา ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

- ทำรายงานสรุปให้กับทีม

- Audit ประเมินโรงงานและ Supplier กรณีที่มีสินค้าใหม่เข้ามา

- ทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

 

Qualifications

- อายุ 24-30 ปี

- มีประสบการณ์ทางานด้าน R&D /NPD หรือ Product Specialist 3-5 ปี ในกลุ่มธุรกิจ Skincare และ Cosmetic

- มีทัศนคติที่ดีและมีความรักความเข้าใจสินค้ากลุ่มการสุขภาพและความงาม

- มีทักษะด้านการจัดการ, วางแผนและแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถทำงาน Multi-tasking และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

-สามารถพัฒนาและวิจัยสินค้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

10. Sales Coordinator (Sales Admin) / (Offline Team)

Responsibilities

- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา ขอต่อรองราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อย

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังที่ร้านค้าและทำการ Re-stock

- จัดทำรายงานขายประจำเดือนและรายงานประจำปี

- วางแผน จองรถส่งสินค้า

- เตรียมเอกสารสำหรับส่งสินค้าและเก็บเงิน (วางบิลรับเช็ค)

- ประสานงานติดต่อระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกเพื่อที่จะให้สื่อโฆษณา, บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของฝ่ายขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ช่วยงานด้านการขายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- เตรียมและช่วยออกงาน Eventขายของ

 

Qualifications

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word, Excel

- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

- มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงานอย่างดี

- สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ

- มีความคล่องตัว

- พรัอมปรับตัว พัฒนาและเรียนรู้งานอยู่เสมอ

- มีทัศนคติที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.
689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110


Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com


Tel. 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax. 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี สินค้าของแท้ 100% ส่งเร็วทันใจ เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตระกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ