ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 


NOW HIRING!!

 

1. Internship (นักศึกษาฝึกงาน)

PROGRAM SCOPE:

The Internship Program is available for students and fresh graduates in the following roles:

 

1. Social Media Department

- Social Media

Responsibilities: Support Social Media Team, Coordinate with konvy user, Excute with social platform

 

2. Editor Department

- Graphic and Content

Responsibilities: Product Content Writer 

- Product Review 

Responsibilities: Propose Idea, Photo shoot, Decoration, Retouch 

 

3. Brand Partnership Department

- Brand Partnership 

Responsibilities: Market Survey, Collect data about brands on each channel, Paper work 

 

INFORMATION REQUIRED:

In addition to your contact information, we encourage all applicants to include the following on their resume:

- University name, degree and major(s), cumulative GPA and graduation date

- Details of relevant school projects and your role (if any)

- Details of prior internships or work experience (if any)

- Please specify the department that wants to join the internship program

 

2. Social Media Manager

Responsibilities

- Oversee all social media channels development and management

- Manage social media team members, including Social Media Specialists and Social Graphic Designers, by offering guidance/ direction and overseeing their work

- Establish a strategic approach to social media content/activity that aligns with Konvy’s strategy and goal to grow reach/engagement and ultimately drive traffic to our platforms

- Conduct the daily management of all social media channels including Facebook, Instagram, LINE, Twitter and Youtube, etc.

- Ensure continuously a high level of quality and efficiency of content

- Use established metrics to optimize and drive continuous improvement in social media efforts

- Monitors and develops reports on competitor activity within social media spaces

- Summarize monthly analytic reports of all social media platforms to present to management

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 35 years old

- Bachelor’s/Master’s degree in Marketing or related field

- Minimum 3 - 5 years proven experiences with good knowledge and understanding in Social Media Marketing/Management

- Excellent analytical, organizational, project management and time management skills

- Attention to detail and the ability to effectively multi-task in a deadline driven atmosphere

- High levels of integrity, autonomy, and self-motivation

- Creative, agile, and always be on top of the latest digital marketing trends

- Able to communicate in English

- Graphic design skill is a plus

- Good knowledge and passion on beauty products is a big plus

 

3. Beauty Lover (Social Media Content)

Responsibilities

- Create engaging, creative beauty content for regularly scheduled posts, which persuade audiences, meet strategic goals and promote brand-focused messages

- Manage day-to-day activities of selected social channels.

- Where appropriate coordinate with other departments to develop social media timelines coinciding with campaigns, promotions, new product releases, or other brand messages.

- Monitoring content trends and relevant industry news to ensure our contents are up-to-date.

- Create impactful content to drive business goals.

- Understanding the target audience.

- Monitor community feedback in real-time and assist with fan engagement by representing Konvy’s admin of selected social channels. Actively and creatively response to all enquiries/discussions.

- Monitor social media trending and actively participate in online conversations to create brand visibility.

- Analyses social media efforts with tracking systems and determine efficacy and areas for social media campaign improvement.

- Support in additional marketing activities and special events.

 

Qualifications

- Female/Male, age 24 – 30 years old

- Bachelor’s degree in Marketing or related field

- Minimum 1 - 3 years proven experience in creating creative content

- Social Media addict. Beauty lovers. Always be on top of the latest trends

- Strong copywriting skill, creative and detail-oriented

- Can-do attitude, proactive and multitasking

- Passion in taking pictures. Have sense of arts

- Ability to work under pressure and handle multiple projects simultaneously

- Willing and ready to response to unpredictable issues raised on social media in real time

 

4. Merchandising Administrator

Responsibilities

- Support all relevant documents and coordination for Merchandising team

- Data input and update in backend system

- Responsible for any update of sales report by weekly and monthly

- Support any tasks as assigned from superior

 

Qualifications

- Female, Thai nationality, 22 - 25 years old

- High Vocational / Bachelor’s degree in business administration, General Management, Accounting, or related field.

- Proficiency in MS Office especially Excel and Words

- Detail oriented, good personality and communication skills

- Good team player, and able to work under pressure

- Familiar with working with numbers and computer system/software is preferred

- Basic English skill is preferred

- Fresh Graduates are welcome

 

5. Accounts Receivable Officer

Responsibilities

-จัดทำและบันทึกสินค้าฝากขาย

-ออกเอกสารต่างๆ (ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้,ใบลดหนี้)

-วางบิลและรับวางบิลลูกค้า

-บันทึกรายการค้า

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

-จัดทำต้นทุนการขาย

-ติดตามลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับเงิน

-ติดตามหัก ที่จ่ายจากลูกค้า

-ควบคุมและบริหารจัดการเอกสารบัญชีและการเงิน

-ควบคุมจดหมายขาเข้าและขาออก

-สนับสนุนและช่วยเหลือทีมบัญชีรายได้

-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

Qualifications

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Word, MS Excel อย่างดี

-มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและสามารถเก็บความลับได้ดี

-มีทักษะด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-มีความละเอียดรอบคอบและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 

6. Supply Chain Manager

Responsibilities

- Forecast levels of demand for services and products

- Keep a constant check on stock levels

- Conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality

- Liaise between suppliers, manufacturers, relevant internal departments and customers

- Build and maintain good relationships with new and existing suppliers

- Negotiate and agree contracts, monitoring the quality of service provided

- Process payments and invoices

- Keep contract files and use them as reference for the future

- Forecast price trends and their impact on future activities

- Give presentations about market analysis and possible growth

- Develop a purchasing strategy

- Produce reports and statistics using computer software

- Evaluate bids and make recommendations, based on commercial and technical factors

- Ensure suppliers are aware of business objectives

- Train and supervise the work of other members of staff

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Bachelor's degree or higher

- Related experience with management is preferred

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots, Tsuruha, Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailer

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- An excellent standard of numeracy in order to analyze facts and figures

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Good at Microsoft Excel

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

- Ability to make important decisions and cope with the pressure of demanding targets and tight deadlines

 

7. IT Support

Responsibilities

- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

- Monitoring and maintaining computer systems and networks

- Responding in a timely manner to service issues and requests

- Providing technical support across the company

- Setting up accounts for new users

- Repairing and replacing equipment as necessary

- Testing new technology

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Male, Age 25-30 Years Old

- Bachelor's Degree in Information Technology or Related Field

- A technical, logical thought process

- Problem-solving skills

- An ability to stick to strict deadlines

- An ability to prioritise and delegate

- A keen eye for detail

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

8. Management Trainee for 4 Department (Beauty Business)

- eCommerce

- Sales

- Creative Marketing

- Cross Border BD

Responsibilities

- Work closely with other managers and Konvy top executives to plan and direct the work of the organization.

- Meet the assigned project’s objectives and deliver and outstanding outcome with hands on experience

- Help set policies or business improvement where foresee the opportunity

- Evaluate work and attend periodic evaluations output

- Work in different departments to gain perspective, including marketing, sales, customer services, purchasing, merchandising, and HR departments.

- Handle established accounts to gain familiarity.

- Use company reports to analyze sales, gross profit and inventory activity.

- Identify trends and recommends proactive or remedial action to manage business situations.

- Report market activity to management by monitoring and analyzing competitive price lists and products.

- Participate with interviewing, hiring, and training employees.

 

Qualifications

- Maximum 27 years old.

- Ability to work under pressure with “Can-do” attitude

- Strong logical thinking , numerical skill and problem solving skills.

- Result-oriented mindset with strong leadership.

- Excellent communication and interpersonal skills.

- Good command of English both in speaking, writing and Presentation skill

- Examples of leadership within professional or school environment

 

9. Graphic Designer (Creative Team)

We looking for a talented Graphic Designer to strengthen the team capabilities in terms of Creative Team.

The main role is to assist in the creation of a wide variety of compelling design solutions for the company.

Responsibilities

- Work closely with a team to find elegant solutions to complex challenges.

- Design online and offline assets for all platforms.

- Present design options to the Art Director that achieve content goals and maintain the look and feel of the campaign direction. 

- Design  all other marketing content (online and offline) under the direction of Art Director and PR team that feel brand-right. Facilitate ordering or printing any materials relevant to the project.

- Collaborate with Art Director on the look and feel of the company CI events, digital assets, print materials, and any other marketing materials.

- Communicate timelines with tram and assure a timely delivery for any assets.

- Design and produce internal brand collateral with other team  as needed.

- Keep a working knowledge of print capabilities, pricing, and vendors for printed collateral.

- Be aware and contribute to the knowledge of trends and best practices in the design community.

- Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools

- Any other tasks that may be assigned to meet company goals. 

 

Qualifications

- Age between 24– 28 years old.

- Minimum Bachelor’s Degree in Design or Related Field

- Minimum 2 years proven work experience as a Creative Designer, Graphic Designer or similar role

- Proficient in the Adobe Creative Suite, especially InDesign, Illustrator, and Photoshop.

- Strong creativity and analytic skills with the ability to combine various colors, fonts and layouts

- Hands-on in supporting, ability to meet deadlines and collaborate with a team

- Highly detail-oriented and discerning.

- Positive attitude, enthusiastic, optimistic, hard working , and challenge lover

- Drive to create and produce strong ideas and creativity

- Must be a team player.

- Able to provide Portfolio of completed creative design projects.

 

10. Sales Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Doing Sales plan and present to vendors

ทำแผนการขายและพรีเซนต์กับร้านค้า

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขายและขยายช่องทางการขาย

- Doing sales forecast and manage sales target

ทำ sales forecast และบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

วางแผนงบการขายและทำให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด

- Develop weekly and monthly promotion with marketing and BA (Beauty Advisor)

วางแผนและปรับปรุงยอดขายรายสัปดาห์และยอดขายรายเดือนกับ BAและ ฝ่ายการตลาด

- Training BA to make sure they are ready to increase sales for the company

จัดอบรมและดูแลพนักงานขาย BA (Beauty Advisor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

วางแผนสต็อกที่ร้านค้าและ online รวมถึงนับสต็อกสินค้าหน้าร้านว่าถูกต้องหรือไม่

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

สรุปทำ sales report อย่างแม่นยำรวมถึง BA report, รายได้รายรับ

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

วิเคราะห์ยอดขายเพื่อปรับปรุงการขายต่อไป รวมถึงกำไร เพื่อทำ Present เสนอหัวหน้า

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- Visit potential stores and improve the sales

เยี่ยมสาขาที่มีประสิทธิภาพเติบโตได้ดี

- Launch offline booth on weekday and weekend

วางแผนออกบูธขายของ

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

จัดเตรียมเทคนิคการขายเพื่อถ่ายทอดให้กับหัวหน้า BA

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

สรุปกิจกรรมขายใหญ่ๆ แต่ละช่องทางการขายและวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายการตลาด

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

สรุปโปรโมชั่นกับฝ่ายการตลาดรายไตรมาสและวิเคราะห์ร่วมกัน

- Create and Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc.)

คิดและปรับปรุง point of purchase (POP) เช่น shelf,ป้ายขายต่างๆ รวมไปถึงต่อรองเจรจาเพื่อให้ได้พื้นที่ขายมากที่สุด

- Observe market and analyze competitors situations for developing sales strategies

สำรวจตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์และโปรโมชั่นคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

- Report to director on time with accuracy

รายงานหัวหน้าตรงเวลาและแม่นยำ

- Make a relationship with channels/shop/related staff

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า/ฝ่ายจัดซื้อ/ผู้มีอำนาจ เพื่อเจรจาต่อรอง GP, shelf display และอื่นๆที่เกียวข้องกับการเพิ่มยอดขายฝลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Sales

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

11. Sales Executive (Offline Team)

Responsibilities

- วางแผนการขาย, วางแผนโปรโมชั่น, forecastยอดขาย, Re-stock สินค้าล่วงหน้า

- ส่งโปรโมชั่นประจำเดือนให้กับร้านค้าและจัดส่งสินค้าให้ครบเพียงพอต่อการขาย

- จัดเตรียมป้าย/อุปกรณ์สำหรับการขาย (shelf talker, P.O.P)

- Visit shop เพื่อสำรวจสินค้า/ป้ายราคา/นับสต็อก สินค้าของบริษัทและmake sure ว่าถูกต้อง

- อัพเดทสถานการณ์คู่แข่งในตลาดและทำการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

- สำรวจราคาขายและโปรโมชั่นคู่แข่ง รวมถึงการจัดวางพื้นที่ขายของคู่แข่งและทำรายงานส่งรายเดือน

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดการร้านและ Merchandise/จัดซื้อ เพื่อหาโอกาสการขายและเจรจาต่อรอง GP/เพิ่มพื้นที่การขาย display และอื่นๆ ที่ทำให้เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

- บรีฟและสอนงานเทคนิคการขายพนักงานเชียร์สินค้า (BA)ให้เป็นในแนวทางเดียวกับบริษัทและแผนการขาย

- ทำแผนการขายร่วมกับผู้จัดการ เพื่อพรีเซ้นต์กับทางร้านค้า

- วางแผนและปรับปรุงยอดขายรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน

- ทำ Visit Sale Report รายสัปดาห์

- ขยายช่องทางการขายอย่างและหาโอกาสเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง เช่น เสนอร้านค้าใหม่, ออกบู้ทขายของ

 

Qualifications

- มีความคล่องตัว, สามารถเจรจาต่อรองได้, ชอบขายของ, ซื่อสัตย์ขยันอดทน

- Pro-Active sales และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ตรงต่อเวลา

- เดินทางนอกสถานที่ได้

- สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ในกรณีที่ออกบูธสินค้า

 

12. Senior Creative Marketing (Offline Team)

Responsibilities

- Understand business needs, company goals and translate them into creative strategies, works, and execution

- Develop and control key visual designs and branding message for assigned creative and marketing tasks from concept to completion  

- Strategic and execute short-term & long-term marketing plan how to promote brands by using various, trendy and effective channels, creating campaign and contents (including viral and social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- Take in charge of marketing team in the communication aspects of all creative works and ensure company standards are met including brand communication, CI, positioning etc.

- Up to date and monitor competitors activity and identify new trends both graphic, campaign and marketing communication

- Be a project manager to discuss the objectives and requirements of each project

- Review and Brief graphic team, social media and marketing team's work, together with monitoring and improving the results

- Create monthly analysis report to measure, evaluate campaign/media performance and identify opportunities to improve Branding and Marketing Communication strategy.

- Work with agencies about ads &VDO production, delivered contents, make sure their schedules and contents are well managed.

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 35 years old

- Bachelors Degree in related fields

- 5-10 yearsexperience in Creative/Visual Communication/Marketing Communication/Branding

- Good presentation skill, creative & innovative thinking and energetic with can-do attitude.

- Deep understanding of branding and strategic communication

- Prior experience in a Beauty Retailer, Cosmetics Brand, or Branding agency is a plus

- Multi-tasking, self-motivated, excellence-oriented and commitment

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good attitude, good teamwork and good interpersonal skills

- Ability to drive collaborative workflow and lead brainstorming process

- Strong leadership and mentorship skills and experienced in motivating and improving the creative works of those around you

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.
689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110


Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com


Tel. 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax. 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี สินค้าของแท้ 100% ส่งเร็วทันใจ เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ