ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 


NOW HIRING!!

 

1. Graphic Designer (eCommerce Operations)

Responsibilities

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work within eCommerce Operation Team, help defining the design for all Konvy’s platforms including Website, Mobile Website, Application and other relevant platforms

- Design & create interactive materials including but not limited to promotional banner, infographic and motion graphic

- Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Thai, Male/Female 21-26

- Bachelor degree in related field

- 0-3 years of experience in creative and graphic design

- Fresh graduates with exceptional portfolio are very welcome

- Proficiency in Adobe Creative Suite especially After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and Illustrator

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Good teamwork, highly responsible, always strive to improve, energetic, and able to work under pressure

- Good understanding in social media design concept

 

2. Creative & Graphic Designer (Social Media)

Responsibilities

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work within Social Media team, help defining the design for all social media channels including Facebook, Instagram, Twitter LINE and other relevant platforms

- Design & create interactive materials including but not limited to banner, infographic, motion graphic, photo and short VDO

- Participate in social media LIVE

- Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Thai, Male/Female 21-26

- Bachelor degree in related field

- 0-2 years of experience in creative and graphic design

- Fresh graduates with exceptional portfolio are very welcome

- Proficiency in Adobe Creative Suite especially After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and Illustrator

- Excellent skill in Style and photograph images

- Strong photographic lighting and compositional skill

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Good teamwork, highly responsible, always strive to improve, energetic, and able to work under pressure

- Good understanding in social media design concept

 

3. Senior Marketing Communication Specialist / Assistant Manager

Responsibilities

- Establish and develop integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity and positioning in the industry.

- Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (including viral and social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- In charge of corporate image enhancement and brand awareness to public, using all above the line, below the line and through the line marketing.

- Organize and attend marketing activities and events to raise brand awareness.

- Plan and manage annual marketing communication budget & expenditure and ensure the budget spending is fully maximized.

- Build and maintain relationship both online & offline media, influencers, bloggers to ensure positive coverage and reputation of Konvy.com

- Responsible for managing Influencers (KOLs, Beauty Bloggers, Micro Influencers, Celebrities, etc.) across a variety of campaigns and media.

- Work with agencies or individual Influencers about delivered contents, make sure their schedules and contents are well managed.

- Continuously seek to refine and enhance influencer marketing initiatives.

- Develop press materials in Thai and English, including news releases, speeches, presentations, articles as well as Prepare briefing materials and manage executive spokespeople.

- Create content and storytelling to emphasize brand success.

- Create monthly analysis report to measure, evaluate campaign/media performance and identify opportunities to improve Branding and Marketing Communication strategy.

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 – 5 years’ experience in Marketing Communication/Branding/PR/Event

- Good connection with media and agencies.

- Good connection with KOLs would be advantage

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of eCommerce, health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good command of English

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

4. Assistant eCommerce Operation Manager

Responsibilities

Campaign:

- Assist eCommerce Operation Manager to initiate, develop and implement traffic-driven, basket-size driven and conversion-driven campaigns

- Establish a strategic approach/campaign for membership that aligns with Konvy’s strategy and goal to grow/engage/retain member and ultimately to continuous increase customer lifetime value

- Analyze customer data to identify potential segmentation

- Monitor and analyze campaigns/daily sales performance and identify areas of improvement

- Work closely with Merchandising/Purchase and other related teams to ensure campaigns/promotions run smoothly and effectively in a timely manner

Communications

-Responsible for all marketing communications via Konvy own media including but not limited to App/Web Notification, EDM and SMS

Other related tasks

- Maintain current partnerships and seek for potential partners. Propose appropriate promotions for each partner

- Summarize monthly analytic report of all eCommerce operation efforts

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Female, age 27 30 years old with a passion in beauty business

- Bachelor Degree(or higher) in related fields

- Strong eCommerce knowledge

- At least 2 - 3 years’ experience in online sales and eCommerce with rounded knowledge related to merchandising, promotion, customer experience

- Familiar with Google Analytics and other eCommerce analytics tools

- Strong analytical, problem solving, communication and project management skills

- Proficiency in Microsoft Office and able to quickly adapt to new technology and tools

- Proactive and result-oriented

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good teamwork and strong interpersonal skills

- Good command of English

- Good knowledge in health and beauty business is preferred

- Experienced in online beauty retailer would be a huge advantage

- Knowledge of CRM, email marketing and mobile marketing would be advantage

 

5. Social Media Specialist

Responsibilities

- Develop content calendar and manage day-to-day activities of selected social channels

- Create engaging, creative, innovative content for regularly scheduled posts, which persuade audiences, meet strategic goals and promote brand-focused messages

- Where appropriate coordinate with other departments to develop social media timelines coinciding with campaigns, promotions, new product releases, or other brand messages

- Monitor community feedback in real-time and assist with fan engagement by representing Konvy’s admin of selected social channels. Actively and creatively response to all enquiries/discussions.

- Monitor social media trending and actively participate in online conversations to create brand visibility

- Analyses social media efforts with tracking systems and determine efficacy and areas for social media campaign improvement

- Support in additional marketing activities and special events

 

Qualifications

- Female/Male, age 24 – 30 years old

- Bachelor’s degree in Marketing or related field

- Minimum 1 - 3 years proven experience with strong knowledge in Social Media

- Always be on top of the latest digital marketing trends

- Strong copywriting skill, creative and detail-oriented

- Can-do attitude, have sense of urgency, proactive and multitasking

- Strong interpersonal and communication skills

- Ability to work under pressure and handle multiple projects simultaneously

- Good knowledge and passion on beauty products

- Graphic design skill is a plus

- Willing and ready to response to unpredictable issues raised on social media in real time

 

6. Graphic Editor (Product Review)

Responsibilities

- ถ่ายรูปรีวิวสินค้า

- ทำ Graphic รูปโปรโมทสินค้า

- ค้นหาข้อมูล + รีวิววิธีการใช้สินค้าจาก เว็บไซต์ , Blogger และ Youtuber

 

Qualifications

- หญิง/ชาย อายุ 22-28

- มีความความหลงใหลในเรื่องเครื่องสำอางและความสวยความงาม

- สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop และ Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว

- สามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้อง Mirrorless หรือ DSLR และสามารถจัดแสงภายในสตูดิโอได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ สร้างสรรค์ภาพสินค้ารีวิวให้มีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ

- ทำงานรวดเร็วและมีความละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดเรื่องเวลาได้

- หมั่นอัพเดตเทรนด์และข่าวสารเรื่องความสวยความงามอยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองสูง มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีในการทำงาน

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มี Portfolioโดดเด่น

 

7. Admin Purchasing

Responsibilities

- To handle New Product process, create New ID and monitor product

- To review master product, product name, cost, price

- To do bill of Warehouse, check and mapping PO,WEF with Invoice

- To do list Nearly Expire Product

- To co-ordinate with internal and external

- Other tasks as assigned

 

Qualifications

- Female  

- Bachelors degree or related field, Welcome new graduates 

- Minimum 1 year of experience in administrative and business support

- Strong communication and coordination skills

- Computer skills(Microsoft Excel, Word)

- Ability to gather and monitor information

- Strong attention to detail and accuracy

- Able to work under high pressure

 

8. Purchasing/Buyers (Beauty Product)

Responsibilities

- Identify and source new cosmetic and beauty brand and products to be featured on Konvy.com

- Select product and set selling price for new products

- Market research for beauty brands and products

- Negotiate prices with suppliers

- Manage the day-to-day relationship with suppliers

 

Qualifications

- Thai Nationality, Female 25-35 years old

- Bachelor's degree or higher

- Have at least 1 year of working experience in sale or purchasing

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots,Tsuruha,Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailers

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Good at Microsoft Excel

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

9. Merchandiser (Senior / Manager)

Responsibilities

- Identify and source new cosmetic and beauty brand and products to be featured on Konvy.com
- Select product and set selling price for new products
- Market research for beauty brands and products
- Negotiate prices with suppliers
- Manage the day-to-day relationship with suppliers

 

Qualifications

- Thai Nationality, Female
- Bachelor's degree or higher
- 0 - 6 year of working experience in sale or purchasing
- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots,Tsuruha, Eve and Boy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailers
- Strong presentation, communication and negotiation skills
- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills
- Good at Microsoft Excel
- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

10. Merchandising Administrator

Responsibilities

- Support all relevant documents and coordination for Merchandising team

- Data input and update in backend system

- Responsible for any update of sales report by weekly and monthly

- Support any tasks as assigned from superior

 

Qualifications

- Female, Thai nationality, 22 - 25 years old

- High Vocational / Bachelor’s degree in business administration, General Management, Accounting, or related field.

- Proficiency in MS Office especially Excel and Words

- Detail oriented, good personality and communication skills

- Good team player, and able to work under pressure

- Familiar with working with numbers and computer system/software is preferred

- Basic English skill is preferred

- Fresh Graduates are welcome

 

11. Category Supervisor

Responsibilities

- Analyze data or insights to determine consumer trends

- Devise long-term development strategies for product categories

- Develop exit strategies for unsuccessful products

- Foster trust relationships with vendors to achieve better pricing and quality of services

- Place appropriate orders to ensure product availability that meets consumer demands

- Determine the positioning of a product category to maximize visibility

- Liaise with marketing teams to determine competitive pricing and promotional activities of a product category

- Collaborate with buyers and merchandisers to expand product categories

- Make forecasts for product demand to ensure the sustainability of inventory

- Assume responsibility of budget development and revenue for category

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Bachelor's degree or higher in business administration, marketing or related field

- Proven experience as category supervisor or similar role

- Solid knowledge of category management, marketing and sales principles

- Understanding of data analysis and forecasting methods

- An analytical mind with a strategic ability

- Prefer have working experience in cosmetic purchase at Watson, Boots,Tsuruha, Eveandboy, Beauty Market, Ogenki, Beautrium, Jaeleang, Tops, Big C, Tesco Lotus, or other health and Beauty related retailers

- Strong presentation, communication and negotiation skills

- Good knowledge of cosmetics and negotiation skills

- Proficient in MS Office

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

12. Digital Marketing

Responsibilities

- Developing custom marketing dashboard concepts for reporting via Excel

- Assist in the formulation of strategies to build a lasting digital connection with consumers

- Plan and monitor the ongoing company presence on social media.

- Launch optimized online adverts through Google Adwords, Facebook etc. to increase company roi and brand awareness

- Reporting on key metrics, analyse and interpreting trends and providing actionable insights based on available analytics data 

- Analysing the effect of different online and campaign channels on each other and developing and implementing innovative strategies for improvement and growth 

- Analysing online user behaviour, conversion data and customer journeys, funnel analysis and multi-channel attribution 

- Performing ROI analysis to evaluate efficiency and effectiveness of different marketing campaigns 

- Performing ad-hoc analytics and conversion optimisation.

 

Qualifications

- Thai Nationality, 23-30 year old

- Have previous working experience in E-commerce, online marketing, Advertising, PR or related field

- Experienced in online marketing, such as CPA, CPC, Social Media marketing or other online marketing methods

- Bachelor's degree in Business Administration, Communication, Advertising, Marketing, English or related field

- Good knowledge of cosmetics and beauty products

- Google Adwords Certified is a plus

- Strong communication, marketing, negotiation skill

- Good command of reading/written/spoken English and Thai

- Computer literate: MS Office, Internet and E-mail

 

13. IT Support

Responsibilities

- Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners

- Monitoring and maintaining computer systems and networks

- Responding in a timely manner to service issues and requests

- Providing technical support across the company

- Setting up accounts for new users

- Repairing and replacing equipment as necessary

- Testing new technology

 

Qualifications

- Thai Nationality

- Male, Age 25-30 Years Old

- Bachelor's Degree in Information Technology or Related Field

- A technical, logical thought process

- Problem-solving skills

- An ability to stick to strict deadlines

- An ability to prioritise and delegate

- A keen eye for detail

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus

 

14. Accounts Payable Officer

Responsibilities

- Record Account.

- Petty Cash Control.

- Documents Control.

- Billing Control.

- Other assignments as required.

 

Qualifications

- Thai Nationality, Age 25–30 years old.

- Bachelor's degree in Accounting.

- 1-3 years Experience in Accounting (AP)

- Able to Communicate in English.

- Experience in MS Office.

- Strong Analytical Skills.

 

15. Marketing Executive (Offline Team)

Responsibilities

-Responsible for strategic planning, expanding market and marketing in all channels.

-Develop seasonal promotion strategies, manage summarize to accurate records of all pricing, promotion, then monitor and analyze the result.

-Responsible for marketing budget control and ensure highest spending efficiency.

-Analyze sales problem and obstacles that affects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

-Update and review marketing report by monthly, quarterly to achieve objectives and goals.

-Analyze market and competitor information and conduct market research.

-Help with product development, review product concept, packaging. Coordinate modifications and change, control brand CI.

-Work with sales team in development of selling and promotional for key account.

-Responsible for brand & product communication such as social media, publish, VDO, content.

-Responsible for PR & Advertising.

 

Qualifications

- Thai Nationality.

- Bachelor's degree or higher in marketing or a related field.

- Experienced in offline and online marketing and brand management at least 3 years. If, direct brand management’s experience in retail business , FMCG

- Strong presentation, communication and negotiation skills.

- Good Knowledge of cosmetics and negotiation skills.

- Good Command of Reading/Written/Spoken English is a plus.

- Be able to work multi-tasking in a fast paced and work under pressure.

- Creative, dynamic, committed and a team player with passion.

- “Can do ” attitude with resulted oriented.

 

16. Senior Marketing Communication Specialist / Assistant Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Communicate, develop and control the visual image and key message of brand in each sales and marketing channels eg. Media, shelf , POP

- Establish and develop integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity and positioning in the industry.

- Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (including viral and social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- In charge of brand image enhancement and brand awareness to public, using all above the line, below the line and through the line marketing.

- Organize and attend marketing activities and events to raise brand awareness.

- Plan and manage annual marketing communication budget & expenditure and ensure the budget spending is fully maximized.

- Build and maintain relationship both online & offline media, influencers, bloggers to ensure positive coverage and reputation of Konvy.com

- Responsible for managing Influencers (KOLs, Beauty Bloggers, Micro Influencers, Celebrities, etc.) across a variety of campaigns and media.

- Work with agencies or individual Influencers about delivered contents, make sure their schedules and contents are well managed.

- Continuously seek to refine and enhance influencer marketing initiatives.

- Develop press materials in Thai and English, including news releases, speeches, presentations, articles as well as Prepare briefing materials and manage executive spokespeople.

- Create content and storytelling to emphasize brand success.

- Create monthly analysis report to measure, evaluate campaign/media performance and identify opportunities to improve Branding and Marketing Communication strategy.

- Analyze market situation and competitors to improve our brand communication

- Collect brand communication to the portfolio

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Marketing Communication/Branding/PR/Event/Creative

- Good connection with media, agencies and KOLs would be advantage.

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

17. Sales Executive / Assistant Sales Manager (Offline Team)

Responsibilities

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

- Doing sales forecast and manage sales target

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

- Develop weekly and monthly promotion with marketing 

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

- Visit potential stores and improve the sales

- Launch offline booth on weekday and weekend

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

- Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc)

- Observe market and competitors situations for developing sales strategies

- Report to director on time with accuracy

- Make a relationship with channels/shop/related staff

 

Qualifications

- Female/Male, age 25 30 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 yearsexperience in Sales

- Excellent communication and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

 

18. Creative Graphic Designer (Offline Team)

Responsibilities

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work with marketing team help defining the creation and design for all konnet brands including ad banners, promotional banners, website, print ad, shelf decoration, label, artwork and other relevant tasks

- Be good at in retouch image

- Work together with team members to deliver assigned artwork in timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team.

- Support in additional activities and special events

- Visit the manufacturer to approve printing

- Create visual and artwork under brand DNA and CI

 

Qualifications

- Thai, Male/Female 22-30 years olds

- Bachelor’s degree in related field

- 2-5years of experience in creative and graphic design

- Proficiency in Photoshop and Illustrator. Motion graphic and VDO edit will be advantage

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Can work under pressure and open-minded to comment to works

- Good understanding in beauty/products design

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.


689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110


Website:www.konvy.com / Email: job@konvy.com / Line : 0917749568


Tel. 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax. 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี สินค้าของแท้ 100% ส่งเร็วทันใจ เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตระกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ