ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 

NOW HIRING!!

1. Junior/Senior Merchandiser

Responsibilities

- Procurement about beauty products

- Manage sale target and gross profit according to target

- Negotiate with vendor about promotion, price, cost, stock, etc.

- Create promotion plan with vendor and marketing

- Searching for new product to sell in our channel

- Keep good relationships with existing suppliers and search for new vendors for future products as well

- Co-ordinate with other team for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

Qualifications

- Female / Male age 24-35 years old

- Bachelor's Degree or higher (all branches)

- Have at least 2 years of experience in procurement or purchasing coordination

- Interested in beauty products

- Be careful and thorough And responsibility

- Good negotiation skills And can solve problems well

- Have a passion and knowledge about beauty products

- able to work under pressure

- Good use of Microsoft office programs

 

2. Merchandiser Administrator

Responsibilities

- Support all relevant documents for Merchandise and Brand recruit and coordination with other team

- Data input and update in backend system

- Responsible for any update of sales report by weekly and monthly

- Support any tasks as assigned from superior

Qualifications

- Female, Thai nationality, 22 - 25 years old

- High Vocational / Bachelor’s degree in business administration, General Management, Accounting, or related field.

- Proficiency in MS Office especially Excel and Words

- Detail oriented, good personality and communication skills

- Good team player, and able to work under pressure

- Familiar with working with numbers and computer system/software is preferred

- Basic English skill is preferred

- Good at Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Fresh Graduates are welcome

 

3. Assistant Marketing Manager

Responsibilities

- Creating and managing marketing campaigns.

- Create marketing plan to support each project.

- Monitoring Social Media performance and preparing action plans.

- Monthly analysis of overall related marketing performance and recommend actions to improve.

- Analyze market situation and competitors to improve our brand communication

- Create content and storytelling to emphasize brand success.

- Organize and attend marketing activities and events to raise brand awareness.

- Plan and manage annual marketing communication budget & expenditure and ensure the budget spending is fully maximized.

Qualifications

- Female/Male, age 25  32 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3  5 years experience in Marketing / Social Media / Communication

- Excellent presentation and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

- Mature, self-driven, responsible, a Cando attitude and a passion for creative works and marketing

- Strong communication and negotiation skills and able to problem solve as well as multitask well

- Highly responsible, self – motivate, creativity, strong marketing sense and good analytical skill

 

4. Graphic Designer

4.1) Social Media Team - Responsibilities

- Collaborate with marketing team on design projects and marketing campaigns. Assist the project briefing and scoping to ensure a healthy balance of results and inspired creative work

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work within Social Media team, help defining the design for all social media channels including Facebook, Instagram, Twitter LINE and other relevant platforms

- Design & create interactive materials including but not limited to banner, infographic, motion graphic, photo and short VDO

- Participate in social media LIVE

- Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team

- Support in additional marketing activities and special events

4.2) eCommerce Team – Responsibilities

- Capture, interpret and transform idea into design.

- Work within eCommerce Operation team, help defining the design for all Konvy’s platforms including Website, Mobile Website, Application and other relevant platforms.

- Design & create interactive materials including but not limited to promotional banner, infographic and motion graphic.

- Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards.

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team.

- Support in additional marketing activities and special events.

4.3) Beauty Deal Team – Responsibilities

- ออกแบบ artworkสำหรับสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ Beauty Deal โดยรับบรีฟจากทีม Business Development และ Content creator

Banner บนเว็บไซต์และ Application

- รูปภาพร้านและบริการต่างๆ

-Social media, ads, etc.

- ทำงานร่วมกับ Content creator ในการสร้างสรรค์คอนเท้นท์ที่น่าสนใจบนสื่อต่างๆของ Beauty Deal

- งานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของธุรกิจ

Qualifications

- Thai, Male/Female 22-30 Years

- Bachelor’s degree in related field

- 0-6 years of experience in creative and graphic design

- Fresh graduates with exceptional portfolio are very welcome

- Proficiency in Adobe Creative Suite especially After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and Illustrator

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Good teamwork, highly responsible, always strive to improve, energetic, and able to work under pressure

- Good understanding in social media design concept

 

5. eCommerce Specialist (Marketplace)

Responsibilities

- Manage and implement Marketplace campaign efforts across multiple platforms in order to drive traffic and sales revenue

- Co-ordinate merchandising of online product range, stock management and optimization

- Co-ordinate both internally (Visual, Operation, IT team) and externally (Marketplaces) to create a better customer experience in a scalable environment

- Researching marketplace data and monitoring campaign and sales performance

- Assist marketplace team members in various aspects i.e. prepare campaign brief, price upload, etc.

- Administration, document preparation, data entry, preparing and circulating reports as required in a team

- Compiling and analyzing data to find trends and learnings to improve on the overall performance and translate results into better solutions   

Qualifications

- Bachelor’s degree in business, marketing, accounting or related field.

- 1-3 years working experience in e-commerce with marketplace knowledge is preferred. Fresh graduate is welcomed (fast learner)

- Sale mindset, Result Oriented, Self-motivated, rigorous and excellence-oriented

- Analytical and organizational skills, and excellent attention to detail.

- Excellent communication, interpersonal skills and ability to build relationships

- Proficiency in Thai and English

 

6. Business Development Representative (Beauty Deal)

Responsibilities

- Research, prospect leads, identify, and qualify potential business partners or vendors (Beauty service, clinic, salon, etc.) through online and offline market research for Konvy Beauty Deal platform.

- Contact potential partners/vendors via email or phone to acquire and establish relationship.

- Prepare PowerPoint presentation, set up a meeting, present company business, convince and negotiate with potential vendors to start a business with Konvy.

- Negotiate trade term, conditions, prices, etc. with new vendors. Aim to maximize company’s profit from new business

- Act as a coordinator between vendors and internal term to collect all data and document to launch on Konvy platform

- Grow and manage your portfolio of merchants in term of number of merchants, revenue and profit.

- Maximize company’s revenue from media selling and service fee.

- Create analysis report to measure, evaluate and identify the solutions or opportunities to improve new business strategy and maximize company’s profit.

Qualifications

- Thai Nationality, Female/Male 20 – 28 years old

- Bachelor's degree or higher in Marketing, Business Administration or related field.

- Fresh graduates are welcome

- Junior position: 0 - 2 years’ experience, Senior position: 3 – 5 years’ experience in Sales, Marketing, Business Development, Merchandising or related fields

- Strong sales skill and background is preferred

- Excellent presentation, communication and negotiation skills

- Self-confident and pleasant personality

- Highly proactive with can-do attitude

- Good project management skill

- Good knowledge of Health and Beauty products

- Good at Microsoft Office Excel and PowerPoint

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in Health & Beauty Business/Service, Beauty Clinic, Salon or Spa would be advantage

- Experienced in eCommerce platform would be advantage

 

 

OFFLINE TEAM

1. Sales Manager

Responsibilities

- Doing Sales plan and present to vendors

ทำแผนการขายและพรีเซนต์กับร้านค้า

- Responsible for strategic sales planning and expand sales channels

รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขายและขยายช่องทางการขาย

- Doing sales forecast and manage sales target

ทำ sales forecast และบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า

- Responsible for sales budget and ensure highest spending efficacy

วางแผนงบการขายและทำให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด

- Develop weekly and monthly promotion with marketing and BA (Beauty Advisor)

วางแผนและปรับปรุงยอดขายรายสัปดาห์และยอดขายรายเดือนกับ BAและ ฝ่ายการตลาด

- Training BA to make sure they are ready to increase sales for the company

จัดอบรมและดูแลพนักงานขาย BA (Beauty Advisor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย

- Monitor stock inventory in offline stores and manage all accuracy

วางแผนสต็อกที่ร้านค้าและ online รวมถึงนับสต็อกสินค้าหน้าร้านว่าถูกต้องหรือไม่

- Summarize monthly report with accuracy: Inventory report, BA report, Sales Revenue report

สรุปทำ sales report อย่างแม่นยำรวมถึง BA report, รายได้รายรับ

- Analyze reports how to increase sales revenue and profit margin to present to the director.

วิเคราะห์ยอดขายเพื่อปรับปรุงการขายต่อไป รวมถึงกำไร เพื่อทำ Present เสนอหัวหน้า

- Find opportunities to increase sales including with make a relationships with customers.

หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- Visit potential stores and improve the sales

เยี่ยมสาขาที่มีประสิทธิภาพเติบโตได้ดี

- Launch offline booth on weekday and weekend

วางแผนออกบูธขายของ

- Train beauty advisor (BA) and advise sales technique to them

จัดเตรียมเทคนิคการขายเพื่อถ่ายทอดให้กับหัวหน้า BA

- Summarize yearly big event of each offline channel and analyze with marketing about activities

สรุปกิจกรรมขายใหญ่ๆ แต่ละช่องทางการขายและวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายการตลาด

- Summarize promotion media of customers to marketing by quarterly and co-analyze

สรุปโปรโมชั่นกับฝ่ายการตลาดรายไตรมาสและวิเคราะห์ร่วมกัน

- Create and Improve point of purchase (POP) in store (eg. Shelf decoration, layout, location etc.)

คิดและปรับปรุง point of purchase (POP) เช่น shelf,ป้ายขายต่างๆ รวมไปถึงต่อรองเจรจาเพื่อให้ได้พื้นที่ขายมากที่สุด

- Observe market and analyze competitors situations for developing sales strategies

สำรวจตลาดและวิเคราะห์สถานการณ์และโปรโมชั่นคู่แข่งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไป

- Report to director on time with accuracy

รายงานหัวหน้าตรงเวลาและแม่นยำ

- Make a relationship with channels/shop/related staff

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า/ฝ่ายจัดซื้อ/ผู้มีอำนาจ เพื่อเจรจาต่อรอง GP, shelf display และอื่นๆที่เกียวข้องกับการเพิ่มยอดขายฝลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

Qualifications

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

อายุไม่เกิน 32 ปี

มีประสบการณ์ทางด้าน Sales/การขาย อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป

หากมีประสบการณ์ขายสินค้าทางด้านเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความคล่องตัวสามารถเจรจาต่อรองได้ชอบขายของซื่อสัตย์ขยันอดทน

- Pro-Active sales และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ตรงต่อเวลา

มีรถยนต์สามารถขับรถได้และมีอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ ในกรณีที่ออกบูธสินค้าได้

 

2. Marketing Manager

Responsibilities

- Doing marketing year plan and doing presentation to vendors.

- Responsible for marketing budget control and ensure highest spending efficiency.

- Develop marketing campaign, seasonal promotion strategies, manage summarize to accurate records of all pricing, promotion, then monitor and analyze the result.

- Responsible for strategic planning, expanding market to each sales channels both current and new channels.

- Analyze sales problem and obstacles that affects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

- Update and review marketing report by monthly, quarterly to achieve objectives and goals.

- Analyze market and competitor information and conduct market research.

- Establish and develop Integrated Branding and Marketing Communication strategy in line with business direction to achieve strong marketing presence, brand identity, brand CI and positioning in the industry.

- Strategically structure, set up and execute key short-term and long-term communication plan, using various, trendy and effective channels and contents (eg. social media platforms, online & offline customer event, PR event, etc.)

- Responsible for managing influencers communicate, develop and control the visual image and key message of brand in each sales and marketing channels eg. Media, shelf, POP

Qualifications

- Female/Male, age 25 – 30 years old with a passion for beauty business.

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields.

- Minimum 3 – 5 years’ experience in Marketing Communication/Branding/PR/Event.

- Excellent communication and presentation skill.

- Good creativity with basic knowledge of eCommerce, health & beauty products and retail business.

- Good leadership skill, proactive and result-oriented.

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality.

- Good in using the least to create the most.

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously.

- Good command of English.

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage.

 

3. QC Assistant (ทำงานประจำที่สาขาแกรนด์ เดอ วิลล์ ตรงข้ามห้างซีคอนฯศรีนครินทร์)

Responsibilities

ทำการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FG),บรรจุภัณฑ์ (PK) ที่รับเข้าทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FG)และบรรจุภัณฑ์ (PK)

ทำการตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (FG)ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด พร้อมรายงานผลต่อหัวหน้างาน

จัดเก็บตัวอย่าง Retain RM, PK, และ FG เพื่อเก็บเป็น Record และเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับสินค้าหลังการขายสินค้า

ดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

Qualifications

อายุ 22 ปี ขึ้นไป

วุฒิ ม.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีประสบการด้านโรงงานผลิตเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความกระตือรือร้นมีทัศนะคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd.
689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com

Tel: 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax: 02-051-7310

 

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ