แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 

 

NOW HIRING!!  

MANAGEMENT TEAM

Chief Operating Officer 

Responsibilities:

- The COO is responsible for overseeing the day-to-day operations of a company and ensuring that its business goals are met. Work closely with other members of the executive team to develop and implement strategies to achieve these goals. 

- Oversee the daily work and operations of the company and individual teams (Sales, Finance, Marketing, Product, Human Resources, etc.).

- Coordinate with the management team to ensure key objectives are met and to help to set up the key operation process.

- Work together with the management team to set company goals and business plans in line with culture and vision.

- Design, implement, and iterate upon business strategies and corporate initiatives.

- Work with the CFO and finance teams in forecasting and managing various departmental budgets and company costs.

- Assess and implement new business procedures, systems, technologies, and processes to improve company-wide efficiency and output.

- Analysing data and other information to identify opportunities for improvement and make informed decisions about the company's operations.

- Leading and managing teams of employees to ensure that they are aligned with the company's goals and objectives.


 Qualifications:

- Bachelor's degree or Higher in business, management, or a related field 

- 10 years of experience in senior management positions, such as a director or vice president of operations

- Experience in operations management, business strategy, E-commerce, finance, and leadership

- Previous experience in ecommerce, digital marketing, merchandising is a must

- Strategic Thinking, able to think strategically, analyze complex business problems, and make informed decisions that align with the company's overall vision and goals.

- Have leadership skills, motivate, and manage teams of employees to achieve business objectives.

- Strong communication skills, both verbal and written, to effectively communicate with employees, customers, partners, and other stakeholders.

- Solid understanding of finance and accounting principles and be able to manage budgets, analyze financial data, and make data-driven decisions.RETAIL OPERATION (OFFLINE STORE) TEAM

Store Manager

Responsibilities:

- Develop BA Performance to reach the Sale target

- Sufficient manpower coverage. Motivate evaluate and retain a dynamic and effective BA Team with good integrity and team spirit

- Plan and control Overtime, Maintain daily sale target

- Provide data to Ding talk for duty roster, OT, competitors information feedback market situation

- Leading, Training, Coaching team

- Control and check accounting report (everyday)

- Take Full ownership of store and lead to the successful and achievement

- Drive continuous improvements in the store ‘sales, productivity and profitability

- Daily, Weekly and monthly action plan to deliver the expected sales results

- Work with the team to best handle customer complaints

- Perform and supervise store opening and closing procedures and to ensure the process follows company SOP

- Work with the BA to manage inventory and minimize stock loss

- Lead the recruitment process for front line staff and work together with relevant HR Dept, to successfully close the vacant positions in the store

- Lead the store morning meeting to ensure accurate and consistent communication to the BA Konvy

- Improve BA morale leading to positive and dynamic working attitude


Qualifications:

- Bachelor’s degree in any field

- Have leadership skills, Excellent communication skills

- Excellent problem solving, presentation and negotiations skills

- Background in cosmetic industry

- Minimum 3-5 years experiences in managing a team of no less than 6 member

- Knowledge of store operation management

- Strong customer service mindset

- Good analytical skills

- Good command of English


Beauty Advisor (English/Chinese Speaking)

Responsibilities

- Develop strong, lasting relationships with customers, greet and helps them feel welcome with service mind.

- Demonstrate the proper use of beauty, hair and skincare products including cosmetics, serums and lotions with your passion and knowledge.

- Identify customer needs and goals and helps to find and select the product suitably.

- Inspire and bring out the best in your clients with our products, advise cosmetics to customers and inform customers about different makeup techniques and product prices and if there are any special offers.

- Maintain customer relationships with follow-up calls and emails.

- Manage door-to-door sales and meeting quotas and objectives.

- Provide a unique beauty experience for your clients with our vast product offerings.

- Keep the store to be always clean, nice and tidy and store the products to be matched with the price tag.

- Be responsible for the circulation of the store, provide the products in the store to be always full and manage stock and present products fluently.

- Arrange products according to Plan O Gram as specified by the company.

 

Qualifications:

- Graduated from high school diploma.

- Previous experience as a Beauty Advisor or similar role.

- Retail customer service experience will be an advantage.

- Understand which products are suitable for different skin types.

- Excellent communication skills with various languages.

- Flexibility to work in shifts.

- Be able to communicate in English (If be able to speak Chinese would be an advantage).

- New graduates are welcome to our company.\


Beauty Advisor (ประจำสาขา เดอะมอลงามวงศ์วาน)

Responsibilities

- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการดูแลและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์

- รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ดูแลสต๊อกสินค้า, คิดเงิน

- จัดหน้าร้านให้สวยงามดึงดูดลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดร้านตามโปรโมชั่นต่างๆ และดูแลรักษาความสะอาดร้านให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

- ปฏิบัติตามกฏและนโยบายของร้านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าร้านได้มาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้น

- รายงานความเรียบร้อยและปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านกับผู้จัดการร้าน

 

Qualifications:

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 6 เดือน

- หากมีประสบการณ์ขายสินค้าหมวดบิวตี้ เช่น สกินแคร์ เมคอัพ มาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

- มีความรักในงานขาย และงานบริการ

- สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง หรือ สามารถตอบคำถามลูกค้าชาวต่างชาติได้

 


Merchandiser (Offline Store)

Responsibilities:

- Ensure the Replenishment Process is aligned along with Key Factors required such as Stock Cover Day I MOQ required I Delivery I Stock Forecast

- Understand the whole loop or cycle of coordination among related departments required such as Offline Store / Purchasing / Warehouse / Merchandising Team (Online) etc in order to get the smooth workflow and requirements

- Understand the circumstance in each store both Freestanding store and corners in department store in order to fulfill the customer requirements or needs for Konvy's products

- Suggest the New or Trendy or any type of products also promotions required at each store for Merchandising to choose or recruit for each store

- Gather information on customer’s feedback to products

- Forecast sales, and optimize the sales volume of designated merchandising areas,

- Monitor slow sellers and taking action or set promotions as necessary

- Analyses the sales and reporting on the current trendy line with the front team

- Manage purchase order base on sale data (department store)

- Ability to analyst quantitative data

- Ability to understand internal system and able to use the job


Qualifications:

- Bachelor's degree in Business, Beauty, Fashion, Retail Management

- At least 3+ year experience in Offline Merchandiser, Beauty would be advantage

- Excellent interpersonal, planning, and organizational skills to multi-task in a fast-paced environment

- Positive attitude, good team player, fast learner and flexibility

- Excellent skills in Excel and Powerpoint

- Ability to understand supply chain workflow

- Good command in EnglishGROWTH MARKETING TEAM

Sales Executive (Out of home media)

Responsibilities:

- Drive the full sales cycle end to end, from prospecting clients to onboarding of new customers.

- Contact potential clients to describe media advertising opportunities and also build & manage strong relationship with existing clients/business partners.

- Manage end-to-end sales-to-delivery process (e.g. media slot inventory checking, media bookings, material submission follow up and ensuring campaigns are set properly to all agreed channels.

- Be the media expert, providing product knowledge and insights to potential customers.

- Maintain a pro-active and KPI driven approach to sales.

- Communicate effectively to manage client expectations and ensure they receive a great experience as well as results

 

Qualifications:

- Bachelor's degree in business, sales or any related discipline is an added advantage.

- 3 years+ experience in media sale.

- Experiences in out of home media sales will be highly preferred.

- Sales target driven and result oriented.

- Professional verbal and written communication skills both in English and Thai.

- Very good personality with excellent communication, negotiation and presentation skills.

 

Qualifications:

- Graduated from high school diploma.

- Previous experience as a Beauty Advisor or similar role.

- Retail customer service experience will be an advantage.

- Understand which products are suitable for different skin types.

- Excellent communication skills with various languages.

- Flexibility to work in shifts.

- Be able to communicate in English (If be able to speak Chinese would be an advantage).

- New graduates are welcome to our company.

 

Ads Optimization

Responsibilities:

- Responsible for day-to-day operations of paid marketing channel and hands-on execution of performance campaign on Google, Facebook and other ad network.

- Monitor budget pacing and performance against goals.

- Work directly with brands and support team to reach brands and company’s goals.

- Prepare performance analysis report and make actionable recommendations.

- Budget planning and allocation for all performance marketing channel

- Strategize Ads concept across all channels and platforms

- Become a product champion (e.g. Youtube, Line, etc)

- Actively participates in the support and development of new ideas

 


Qualifications:

- Degree in Business, Digital marketing, or related field.

- At least 1 year experience in paid performance marketing

- Highly adaptable and has ability to learn quickly.

- Analytical thinker with a Data-driven and growth mindset

- Able to prioritize and meet deadlines when working on multiple projects.

- Proficient in Excel and data analytics tools (e.g. Google Analytic) will be a big plus.

- Good in both Thai and English is a must.

 

Tiktok Team Lead

Responsibilities:

- Manage and lead all aspects of the TikTok platform, including maintaining relationships with the official Tiktok team, Tiktok partner ecosystem, expanding KOL/creator ecosystem and marketing.

- Work closely with senior management within the company to align TikTok's strategy with broader business goals

- Develop and implement Tiktok channel growth strategy, and analyze data to reach core Tiktok KPI

- Oversee Tiktok campaign registration to guarantee revenue growth from Tiktok shopping center.

- Oversee TSP partner performance to guarantee revenue and transaction growth  from Tiktok livestream

- Oversee LSA/VSA performance to control ads budget and guarantee high ROI 

- Develop growth strategy for specific brands and SKU in Tiktok channel to guarantee revenue increase

- Work closely with internal team and TT partners to ensure success for key campaigns

- Create initiatives to improve Tik Tok performance and provide actionable insights.

- Stay up-to-date with the latest trends and developments in social media and digital marketing, and use this knowledge to inform TikTok's overall strategy and direction

 

 Qualifications:

- Bachelor's degree, able to communicate in both English and Chinese is mandatory, Thai language is strongly preferred.

- At least 5 years of experience in ecommerce and able to manage a team of 3-4. Set and help team member to reach KPI

- Previous experience in ecommerce operations, marketplace (Lazada, Shopee, JD) or digital marketing is preferred

- Deep understanding of content ecommerce, knowing how to use video and livestream to reach KPI in TikTok

- Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build strong relationships with internal and external stakeholders

- Highly target-oriented with strong ownership and decision-making capability. Have a growing mindset and able to analyze data to cope with any new problem in work. 

Key Account Executive - Marketing Solution

Responsibilities:

- Grow potential beauty brands' sales on Konvy platform via various campaigns, e.g. platform campaign, double digit campaign, & brand's dedicated campaign

- Initiate marketing strategic plan for partners to grow their business on Konvy 

- Develop media proposal that are tailor-made to increase revenue

- Unlock new advertising solutions with partners and internal cross functional team

- Pitching marketing plans and negotiating deal with win-win solutions for all

- Conduct market research and competitor relevant market analysis and reports for management

- Developing and maintaining a good relationship with existing and new partners

- Present key learning on each campaign, identifying rooms for improvement and develop new initiative strategies for partners

- Monitor and report on potential brand's progress, budget, and timeline

 

 Qualifications:

- Female/Male, age 25 – 40 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3–5 years’ experience in Key Account Management 

- Excellent presentation and presentation skill

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

- Mature, self-driven, responsible, a Can-Do attitude and a passion for creative works and marketing

- Strong communication and negotiation skills and able to problem solve as well as multitask well


COMMUNITY TEAM

Content Creator - Community 

Responsibilities:

- Research and create original content for Beauty, interview etc.

- Create a Content Beauty feed, write articles, write news, review, interview, shooting PIC and VDO and able work outside.

- Research and learn for a wide range of topics (combining online sources, on ground primary sources, interviews, and studies).

- Produce, edit and customise content for all our platforms, including our website and social medias.

Qualifications:

- 2 years background working with education.

- Excellent writing and communication skills in Thai

- Proven track record of writing engaging well-researched stories and headlines.

- Detail-oriented, resourceful and can work fast under daily deadlines.

- Writing, reviewing, shooting Pic / VDO, editing, and updating content for company websites, blogs, marketing materials, and similar platforms.

- Creative Content: Generate the creative variety content topic.

- Ability to optimize content for all distribution channels. 

- Ability to analyze traffic data to identify user needs and gaps in content. 

- Relationship with celebrities and KOLs in Thailand is a plus.

- Social media-savvy and always staying on top of trending topics. 

Platform Coordinator - Community Team

Responsibilities:

- Coordinate Internal & External departments and Customers.

- Prepare according to the work schedule and follow up on the work.

- Scheduling and monitoring projects in each department.

- Create a schedule and track content up within the deadline.

- Prepare schedules and follow up Graphic work within the deadline.

- Coordinate with other teams to create content.

- Support for content creation and team

- Prepare statistics and summarise weekly work together with the team.

- Support Teams i.e., project assessment, examine and deliver works, translating brief / documents / meetings related to projects, and other.

Qualifications:

- Time management skill and ability to meet deadlines.

- Able to work under pressure.

- Creativity and Problem-solving skills.

- Able to communicate in English.

- Excellent in computer skills (Microsoft Office Program such as Word, Excel, PowerPoint, etc.)

- Strong coordination skill, proactive, well organised, problem-solving skills, good relationship and good team player

- Support Teams i.e., project assessment, examine and deliver works, translating brief / documents / meeting related to projects, and other.MERCHANDISER TEAM

Merchandiser Manager/Head

Responsibilities:

- Monitor market trends and understand the business requirements / key categories.

- Study and understand consumer lifestyle trends, seek out new products to meet consumers needs to increase sales and market share.

- Analyze current product ranges and their performance.

- Develop and implement strategic plans for the portfolio, including product development or selection across categories.

- Liaising with internal teams to drive strategy which include planning, advertising, and merchandising.

- Work closely with relevant parties on activities to build brand awareness of new products, revive sales of slow-moving products and to drive sales for existing products.

- Manage plans for stock levels, pre-empt and respond to changes in demand and supply and logistics-related challenges.

- Set roadmaps for product launches – develop key activities, follow-up items, timeline at SKU level; align plans with key stakeholders to ensure timely launch.

- Meeting suppliers and negotiating terms of contract.

- Communicating the direction of campaigns and promotional events on the platform to sellers.

- Reporting and presentation for stakeholders.

- Any other task as per assigned.

 

Qualifications:

- Bachelor’s Degree in Business Management/Sales & Marketing.

- 5 – 7 years of relevant experience in retail merchandising (Beauty sector) or related field.

- Prior experience in FMCG or challenging retail environment preferred.

- Problem solving skills.

- Good in networking and relationship skills.

- Coaching skills.

- Delegation & team management skills.

 

Merchandiser (Junior or Senior)

Responsibilities:

- Procurement about beauty products

- Manage sale target and gross profit according to target

- Negotiate with vendor about promotion, price, cost, stock, etc.

- Create promotion plan with vendor and marketing

- Searching for new product to sell in our channel

- Keep good relationships with existing suppliers and search for new vendors for future products as well

- Co-ordinate with other team for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

 

Qualifications:

- Female / Male age 24-35 years old

- Bachelor's Degree or higher (all branches)

- Have at least 2 years of experience in procurement or purchasing coordination

- Interested in beauty products

- Be careful and thorough and responsibility

- Good negotiation skills and can solve problems well

- Have a passion and knowledge about beauty products

- able to work under pressure

- Good use of Microsoft office programs


E-COMMERCE OPERATION TEAM

E-Commerce Operation

Responsibilities:

- Set up and review promotions and banners in the system

- Coordinate and follow up with graphic designers 

- Assist eCommerce Marketing Specialist to create campaign to retain, reactivate, win customers back, minimize inactive users and maximize Customer Lifetime Value

- Coordinate between Operations team and other teams (Merchandising, Purchasing, Editor)

- Collect and analyze daily sales data and campaign result and feedback to the team with recommendations

- Collect and analyze competitors’ data and feedback to the team with recommendationsQualifications:

- Female/Male, age not over 27 years old 

- Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or related field

- Fresh graduates with passion and enthusiasm are very welcome

- Strong analytical skill and detail-oriented

- Good command of Microsoft Excel and PowerPoint skills

- Basic English skills (writing and reading) 

- Can-do attitude, have sense of urgency, proactive and multitasking

- Strong interpersonal and communication skills 

- Ability to work under pressure and handle ad-hoc and multiple projects simultaneously

- Good knowledge and passion on beauty products is a plus


 

 

ACCOUNTING & FINANCE TEAM

Account Payable (AP)-Consignment

Responsibilities

- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้รับฝากขาย 

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของ Sale report, Inventory report สินค้าฝากขายประจำเดือน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับสินค้า และกระทบยอดการตรวจนับสินค้าฝากขาย – กระทบยอดบัญชีและจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริษัท

 

Qualification

- จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี (GPA 2.5 ขึ้นไป)

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- ละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

- ซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

- มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้

 

 

Finance Officer

Responsibilities

- Responsible for all payment transactions - Proceed payment transaction in local ERP and bank system. - Prepare and update daily and monthly cash flow report - Work closely with accounting and other functions to ensure the correctness of document before payment process - Reconcile bank GL account with bank statement - Other ad-hoc assigned by supervisor.

 

Qualification:

- Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or any related field.

- 3-5 years’ experience in relevant areas: payment, treasury management.

- Experience in working with MNCs is preferred.

- Good command of written and spoken English.

- Proficiency in Microsoft Office.

 

Corporate Development Manager

Responsibilities:

Fundraising:

- Execute financial analysis, modelling and valuation to support business cases and inform deal structure/ negotiation.

- Set up data room and gather information for the fundraiser.

- Perform initial business/ financial due diligence.

- Liaise with third party advisors (finance, tax and legal) for the due diligence to ensure it well complete.

- Assist management with presentation of answers for investor Q&A.

Investor Relationship:

- Communicating with current and potential investors to provide them with information about the company's performance, financials, and growth prospects.

- Building and maintaining relationships with investors and other stakeholders in the investment community.

- Preparing and disseminating press releases, financial reports, and other communications to keep investors informed about the company's performance.

Corporate Development:

- Working closely with the CEO/CFO and other senior management to ensure that the company's messaging and financial information is accurate and consistent.

- Maintaining accurate and up-to-date records of all investor communications and interactions.

- Providing support to other teams, such as the finance and legal teams, as needed.

- Staying informed about SEC and other regulatory requirements related to investor relations.

 

Qualification:

- At least a bachelor's degree in finance, business, economics, or a related field.

- At least 3-5 years of work experience in investment banking, equity research, venture capital, or other related fields is a plus.

- Thai nationality with proficiency English communication skill (reading, writing, and speaking). 

- Strong communication and interpersonal skills, as well as the ability to present financial information in a clear and concise manner.

- Experience in financial analysis and the ability to interpret financial statements and reports.

- A strong understanding of the financial markets, industry trends, and regulations related to investor relations.

- Strong organizational skills, attention to detail, and the ability to multitask and prioritize effectively.

- Strong writing and presentation skills, as well as the ability to create effective communications and presentations.

- Experience in public relations, communications, or a related field is a plus.

- Strong knowledge of Microsoft office tools, particularly Excel.

- Ability to work in a fast-paced and dynamic startup environment.

 HUMAN RESOURCE TEAM

Human Resource for Warehouse
(ทำงานที่ Konvy Warehouse @ถนนพัฒนาชนบท 4)

Responsibilities:

- คัดกรอง สรรหาตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดและจัดส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ยืนยันการนัดสัมภาษณ์และติดตามผลการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ

- แจ้งตอบรับการว่าจ้าง นัดเซ็นสัญญา ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบบริษัทฯ สัญญาจ้างงาน สัญญารักษาความลับทางการค้า สัญญาค้ำประกันการทำงาน /นัดเริ่มงาน ฯลฯ

- อธิบาย/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้าง / บริษัทฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับพนักงานใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วน

- จัดทำแบบฟอร์มและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานระยะทดลองงาน / ประจำปี

- ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ตักเตือน พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามนโยบายบริษัทฯ

- ตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน (Time Attendance) เพื่อเป็นข้อมูลส่งจัดทำเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

- บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติพนักงาน เป็นต้น

- สรุปรายชื่อพนักงานเข้าใหม่-ลาออก เพื่อยื่นข้อมูลยังสำนักงานประกันสังคม

- ติดตาม/สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อหาแนวทางจัดการ/แก้ไข/รักษาพนักงานที่ดีและมีความสามารถอยู่ร่วมงานกับองค์กรต่อไป

- ดำเนินการจัดทำเอกสารลาออก สัมภาษณ์การลาออกและสรุปผล

- สรุปรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส

 -สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualification:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, กฎหมาย,รัฐศาสตร์, การจัดการ เป็นต้น

- มีประสบการณ์การทำงานด้าน HR หรือHR คลังสินค้า อย่างน้อย 2-5 ปี และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดีมาก

- มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีมและมีความเป็นมืออาชีพในงาน

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) ได้ดี

- เข้าใจสายงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคล มีจิตสาธารณะ ช่างสังเกต ละเอียดและรอบคอบ

- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
WAREHOUSE TEAM

Head of Warehouse 

Working Location: Pattanachonnabot 4, Romklao Rd, Romklao1, Korgsogtonnun, Latkabang, Bangkok

Responsibilities:

The Head of Warehouse is responsible for overseeing and managing the overall operations and strategies of a warehouse facility.

- Develop and implement strategic plans for the warehouse, aligning them with organizational goals and objectives. Set performance targets and objectives for the warehouse staff.

- Oversee all aspects of warehouse/fulfillment operations, including receiving, storage, order fulfillment, inventory management, and shipping. Ensure compliance with standard operating procedures (SOPs) and safety regulations.

- Lead and manage a team of supervisors, department managers, and warehouse staff. Provide direction, guidance, and support to the team, fostering a positive work environment and promoting teamwork.

- Monitor and evaluate warehouse/fulfillment performance, identifying areas for improvement and implementing corrective actions. Track key performance indicators (KPIs) to measure productivity, accuracy, and efficiency.

- Implement and maintain effective inventory control systems and processes to ensure accurate inventory levels, minimize stock discrepancies, and optimize inventory turnover. Conduct regular audits and cycle counts.

- Establish and enforce quality assurance processes to ensure that all warehouse activities meet or exceed quality standards. Implement measures to prevent damages, spoilage, or loss of inventory.

- Optimize the utilization of warehouse/fulfillment resources, including space, equipment, and labor. Plan and allocate resources effectively to meet operational demands and customer requirements.

- Establish and maintain strong relationships with vendors, suppliers, and transportation partners

- Identify opportunities for process improvements, cost reductions, and operational efficiencies. Implement lean principles and best practices to streamline warehouse operations.

- Ensure a safe working environment for all warehouse staff. Develop and enforce safety protocols, conduct regular safety training, and promote a safety-conscious culture.

- Develop and manage the warehouse budget, tracking expenses, and ensuring cost control. Identify cost-saving initiatives and implement measures to optimize operational costs.

Qualification:

- Bachelor's Degree in a related field. (e.g.,Management, Business Administration, Operations Management) supply chain Management is a plus.

- Min 5 years of experience in warehouse operations management or background in warehousing and transportation operations, fulfillment center is preferred.

- Proven experience in warehouse operations management, with a track record of success in optimizing processes, improving productivity, and achieving operational goals.

- Strong leadership and management skills, with the ability to motivate and inspire a team.

In-depth knowledge of warehouse operations, inventory management, and distribution processes.

- Familiarity with warehouse / fulfillment management systems (WMS) and other relevant software applications.

- Excellent problem-solving and decision-making abilities.

- Strong analytical and organisational skills.

- Effective communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate with various stakeholders.

- Knowledge of health and safety regulations and best practices in warehousing.

- Ability to work under pressure and manage multiple priorities.KONNET 

Purchasing Officer

Responsibilities:

- รวบรวมข้อมูล PR และดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order – PO) ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 

- ตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารสั่งซื้อ (PO ) โดยละเอียด รอบคอบ และถูกต้องแม่นยำ

 - ติดต่อผู้ขายเพื่อสอบเทียบราคา และเจรจาการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 

- ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ และสามารถจัดหาสินค้านั้น ๆ ได้ทันตามความต้องการของผู้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนด 

- ติดตามสถานะการณ์สั่งซื้อ และตรวจสอบการกำหนดการส่งมอบสินค้าจากผู้จำหน่าย เพื่อให้ตรงกับจำนวน และ กำหนดการที่ต้องการใช้งานสินค้าตามเอกสารใบสั่งซื้อ (PO)

 - ประสานงานกับโกดัง และผู้ส่งสินค้า เรื่องกำหนดการสินค้าเข้า

 - กรณีสินค้าไม่ได้ตามคุณสมบัติ (Spec) ที่กำหนด หรือชำรุดเสียหาย ฝ่ายจัดซื้อเป็น Centerในการดำเนินการ ประสานงานเรื่องคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า รวมถึงขั้นตอนกระบวนการการ Complaint ตาม Work Flow -ดูแล จัดเก็บเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการวางแผนและจัดส่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ไปยังโรงงานผลิตสินค้า

 - ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง (Monitoring Inventory) รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้เพียงพอต่อจำนวนการขายและความต้องการ (demand) เทียบกับรอบระยะเวลาการสั่งกับMOQและหากไม่เพียงพอ ต้องทำแจ้งออก PR ให้กับหัวหน้ารับทราบเพื่ออนุมัติ 

- ประชุมทุกสัปดาห์กับฝ่ายขาย (Demand Planning) เพื่อทราบความต้องการล่วงหน้าและนำมาวางแผนการสั่งซื้อ

 - ประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชีเรื่องการชำระเงิน 

- จัดหาแหล่งขาย หรือผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ สินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสต่อรองให้มากขึ้น ตามเอกสารRequest Spec

 - จัดทำการประเมินผลการจัดซื้อผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 – หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualification:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้าน Purchase, Administrative, Planning

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office. หรือมีประสบการณ์ระบบ ERP (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการ เจรจาต่อรอง การสื่อสารและการจัดการโครงการต่าง ๆ ได้อย่างดี

- มีความกระฉับกระเฉง/กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา ทำงานเชิงรุก ติดตาม/ให้ข้อเสนอแนะและมีทัศนคติที่ดี

 Benefits

- KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Birthday Gift Card

- Monthly Cosmetic Discount Coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

 

          If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo, salary expected and portfolio to Konvy International Co., Ltd. 

          689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st, 22nd Fl., Unit 2104 – 2106, 2204-2206 Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

       Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com
      Tel: 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax: 02-051-7310

       Add Line: https://lin.ee/TiWNMGP (Line ID: @hrkonvy)

 

 

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

ยอดรวม (0): ฿0

ตกลงสั่งซื้อ
คอนวี่ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ปฏิเสธและดำเนินการต่อโดยการคลิกปุ่ม
ยอมรับ