แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 

NOW HIRING!!  

 

CUSTOMER SERVICE TEAM

Beauty Advisor (Online)

Responsibilities

- ให้บริการลูกค้าในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ (Live Chat, Email, Facebook inbox, LINE และช่องทาง Marketplace)

- เน้นการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบนหน้าเว็บและแอปพลิเคชั่น ผ่านช่องทาง Live chat โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้ได้เร็วที่สุด

- ให้คำแนะนำ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผิวของลูกค้า

- ดูแลและให้บริการลูกค้า / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า

- ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อและดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในระบบ (Order Processing) เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

- ติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น และคำสั่งซื้อ เพื่อตอบข้อสงสัย และให้ลูกค้าได้รับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีที่สุด

- รับคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

- รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าและนำมาเสนอแนะกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

- อาจต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆบ้างในบางโอกาส

- ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ (KPI)ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications

- มีความรู้ความเข้าใจและมีใจรักในด้านความสวยความงาม รู้จักผลิตภัณฑ์ความงาม และหากมีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Call Center หรือ Customer Service อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์หรือความรู้ในธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าความงาม หรือ ธุรกิจ ecommerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ฉลาด มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสารเป็นเลิศ ทั้งทางการเขียน (แชท) และทางโทรศัพท์, มีมารยาทในการสนทนา,การใช้น้ำเสียง, และคำพูด

- สื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน และสามารถพิมพ์สัมผัสได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า, การเจรจาต่อรอง,และการใช้คำพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (Shift time) ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และวันหยุดได้

- มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้าและงานที่ต้องรับผิดชอบ

- มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับมือหรือทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค

- มีความเข้าใจในการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และมีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำงานพิเศษ

 

MERCHANDISE (BEAUTY) TEAM

Junior Merchandiser (Cosmetic/Beauty)

Responsibilities

- Procurement about beauty products

- Manage sale target and gross profit according to target

- Negotiate with vendor about promotion, price, cost, stock, etc.

- Create promotion plan with vendor and marketing

- Searching for new product to sell in our channel

- Keep good relationships with existing suppliers and search for new vendors for future products as well

- Co-ordinate with other team for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

Qualifications

- Bachelor's Degree or higher

- Have at least 2 years of experience in procurement or purchasing coordination

- Interested in beauty products

- Be careful and thorough and responsibility

- Good negotiation skills and can solve problems well

- Have a passion and knowledge about beauty products

- Able to work under pressure

- Good use of Microsoft office programs

 

Senior Merchandise and Brand Recruitment

Responsibilities

- Identify and source new cosmetic, health and beauty brands and products to be featured on Konvy.com

- Market research for beauty brands and products

- Develop relationship and partnership with brands and negotiate partnership agreement.

- Negotiate trade term, conditions, prices, cost, gross profit etc. with vendor

- Monitor brand performance (sale, promotion, etc.)

- Create, review, update weekly and monthly sales report

- Keep good relationships with existing vendors and search for new vendors for future products as well

- Co-ordinate with other team for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

Qualifications

- Bachelor's degree or higher in related field

- At least 3 - 5 years’ experience in sale, purchasing or merchandising

- Experienced in beauty retailer would be a huge advantage

- Good Command of written and spoken English

- Strong presentation, communication and negotiation skills in both Thai and English

- Self-confident and pleasant personality

- Good Knowledge of Health and Beauty products

- Good at Microsoft Office Excel and PowerPoint

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

 

COUNTER TEAM

Merchandiser

Responsibilities

- Procurement about beauty products

- Manage sale target and gross profit according to target

- Negotiate with vendor about cost

- Create promotion plan with team

- Searching for new product to sell in our channel

- Keep good relationships with existing suppliers

- Manage stock and create purchase order

- Co-ordinate with accounting to submit all relevant documents

- Co-ordinate with warehouse for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

Qualifications

- Bachelor's Degree or higher (welcome New Graduates)

- Interested in beauty products

- Be careful and thorough and responsibility

- Good negotiation skills and can solve problems well

- Have a passion and knowledge about beauty products

- Able to work under pressure

- Growth Mindset Person

- Good use of Microsoft office programs

 

SUPPLY CHAIN TEAM

Supply Chain Management Officer / Senior

Responsibilities

Senior

- Responsible for supervising, managing and motivating team members on a daily basis

- Responsible for right and timely allocation & replenishment of stock for both normal and promotional trade activities

- Oversee ordering and arrival of shipments and proactively take action to ensure good stock availability that meet customers demand in a timely manner

- Monitor and track products through depots to ensure stock arrive at their destination

- Manage ordering volume to be in line with Distribution Center (DC)

- Work closely with merchandise team, Distribution Center (DC) as well as vendors on Vendor Service Performance

- Proactively identify stock issues and / or opportunities to improve sales performance / inventory liquidity within own category and work with commercials to have clear action plan in place

- Understand critical path for range launch and able to deliver timeline

- To do list Nearly Expire Product and action to RTV

 

Officer

- Responsible for right and timely allocation & replenishment of stock for both normal and promotional trade activities

- Oversee ordering and arrival of shipments and proactively take action to ensure good stock availability that meet customers demand in a timely manner

- Monitor and track products through depots to ensure stock arrive at their destination

- Manage ordering volume to be in line with Distribution Center (DC)

- Work closely with merchandise team, Distribution Center (DC) as well as vendors on Vendor Service Performance

- Proactively identify stock issues and / or opportunities to improve sales performance / inventory liquidity within own category and work with commercials to have clear action plan in place

- Understand critical path for range launch and able to deliver timeline

- To do list Nearly Expire Product and action to RTV

Qualifications

- Bachelor’s Degree in Business Administration, Logistics, Supply Chain Management, Statistics or related fields

- 1-5 years’ experience in supply chain and inventory

- Management or demand planning. Experience in retail industry would be an advantage (Fresh graduates with passion in inventory planning are welcome).

- Commercial acumen, attention to details, logical thinking

- Good leadership skills especially in collaboration, responsiveness, problem solving, and decision making

- Strong computer literacy especially Excel skills

 

GROWTH MARKETING TEAM

Ads Optimization Specialist

Responsibilities

- Responsible for day to day operations of paid marketing channel and hands-on execution of performance campaign on Google, Facebook and other ad network.

- Monitor budget pacing and performance against goals.

- Work directly with brands and support team to reach brands and company’s goals.

- Prepare performance analysis report and make actionable recommendations.

- Budget planning and allocation for all performance marketing channel

- Strategize Ads concept across all channels and platforms

- Become a product champion (e.g. Youtube, Line, etc)

- Actively participates in the support and development of new ideas

Qualifications

- Degree in Business, Digital marketing, or related field.

- At least 1 year experience in paid performance marketing

- Highly adaptable and has ability to learn quickly.

- Analytical thinker with a Data-driven and growth mindset

- Able to prioritize and meet deadlines when working on multiple projects.

- Proficient in Excel and data analytics tools (e.g. Google Analytic) will be a big plus.

- Fluency in both Thai and English is a must.

 

OPERATION TEAM

eCommerce Specialist

Responsibilities

- Set up and review promotions and banners in the system

- Coordinate and follow up with graphic designers

- Assist eCommerce Marketing Specialist to create campaign to retain, reactivate, win customers back, minimize inactive users and maximize Customer Lifetime Value

- Coordinate between Operations team and other teams (Merchandising, Purchasing, Editor)

- Follow up and review promotion list and set up from Merchandisers

- Work with Merchandisers to support brands’ requests.

- Make sure all campaigns run smoothly and accurately according to brands’ proposal

- Collect and analyze daily sales data and campaign result and feedback to the team with recommendations

- Collect and analyze competitors’ data and feedback to the team with recommendations

- Assist eCommerce Operation Specialist to create weekly and monthly reports

Qualifications

- Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or related field

- 0 - 2 years’ experience in eCommerce/Online business/Retail

- Fresh graduates with passion and enthusiasm are very welcome

- Strong analytical skill and detail-oriented

- Good command of Microsoft Excel and PowerPoint skills

- Basic English skills (writing and reading)

- Can-do attitude, have sense of urgency, proactive and multitasking

- Strong interpersonal and communication skills

- Ability to work under pressure and handle ad-hoc and multiple projects simultaneously

- Good knowledge and passion on beauty products is a plus

- Experienced in online beauty retailer is a big plus

 

KONNET TEAM 

Graphic Designer

Responsibilities

We 're looking for a talented Graphic Designer to strengthen the team capabilities in terms of Creative Team.

The main role is to assist in the creation of a wide variety of compelling design solutions for the company.

 

- Work closely with a team to find elegant solutions to complex challenges.

- Design online and offline assets for all platforms such as digital assets, online content, basic motion graphic, vdo editing, photo retouching, promotion materials, packaging and any other marketing materials under the art direction that feel brand-right.

- Present design options that achieve content goals and maintain the look and feel of the campaign direction.

- Report directly to design manager

- Keep timelines and ensure a timely delivery for any assets.

- Design and produce internal brand collateral with other team as needed.

- Keep a working knowledge of printing capabilities, decorative effects, pricing, and supplier for printed collateral.

- Any other tasks that may be assigned to meet company goals.

Qualifications

- Minimum Bachelor’s Degree in Design or Related Field

- Minimum 3 years proven work experience as a Graphic Designer, Product Designer or similar role

- Proficient in the Adobe Creative Suite, especially Illustrator, Photoshop, After Effect, and basic MS.

- Highly detail-oriented and discerning.

- Hands-on in supporting, ability to meet deadlines and collaborate with a team

- Positive attitude, enthusiastic, optimistic, hardworking, and challenge lover

- Able to provide Portfolio of completed creative design projects.

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

 

          If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo, salary expected and portfolio to Konvy International Co., Ltd. 

          689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

          Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com
          Tel: 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax: 02-051-7310
          Add Line:
https://lin.ee/TiWNMGP (Line ID: @hrkonvy)

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

ยอดรวม (0): ฿0

ตกลงสั่งซื้อ
คอนวี่ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ปฏิเสธและดำเนินการต่อโดยการคลิกปุ่ม
ยอมรับ