ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 

NOW HIRING!!  

1. Public Relations (PR) Manager

Responsibilities

- Lead, execute, and manage all marketing and communication related activities including public relations, corporate representation on various social media related activities to drive the revenue target and initiatives as planned to build the company reputation and positive image.

- Develop and implement of annual marketing communication and PR strategy and budget plan.

- Plan, implement and manage public relations programs

- Monitor corporate image frequently and ensure it is in compliance with company brand.

- Collect the data and keep tracking of all Media, Advertise, Advertorial of Company.

- Build strong relationships with journalists, analysts, media and influencers in business, trade and vertical media in related sectors to ensure positive media coverage.

Qualifications

- Bachelor’s degree in Marketing, Communication Arts, Advertising, Public Relations or other related fields.

- At least 3 years of experience in public relations functions.

- Excellent communication and presentation skills

- Be able to communication in English both speaking and writing.

- Strong analytical thinking and creative vision. Excellent organizational skills with a results-oriented approach.

- Experience with copywriting, script, and press releases.

- Negotiation skill when dealing with vendor, suppliers and other related person.

- Energetic personality, service mind and positive attitude.

- Can work under pressure and timeline, Problem solving skill that can identify the problem and seeking for information and support to solve the problem.

 

2. e-Commerce Operations (Team Leader / Supervisor / Manager)

Responsibilities

• Strategic eCommerce - Optimize Konvy’s eCommerce assets include platform excitement, platform spaces, direct traffic media and marketplace

- Platform excitement – create platform excitements including promotions and/or activities to drive traffic, conversion and AOV

- Platform space – ensure the platform spaces including application, website and mobile website are maximized by clearly set appropriate section and quota, as well as objectives, goals, and rotation frequency of each space/section to make it interesting and easy to follow for customers which finally lead to better conversion

- Direct traffic media – manage direct traffic media including app notification, web notification, Line and EDM. Ensure that the selected products/brands/promotions/ activities are interesting to customers and the key messages are communicate accurately. Moreover, ensure that the communications are strengthened by synchronizing each media according to its objective.

- Marketplace – plan monthly promotions/activities of each platform. Ensure that operation process runs smoothly.

• Operation – Ensure that operation process/workflow runs smoothly including promotion setup and banner request/design/setup.

• Team management – strengthen the team by building up moral and company core value. Continuous support each member development.

Qualifications

- Female, age 30 – 35 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Strong eCommerce knowledge and tech-savvy

- At least 5 years experience in online sales and eCommerce with all rounded knowledge such as merchandising, promotion, customer experience

- Familiar with Google Analytics and other eCommerce analytics tools

- Strong analytical, problem solving, communication and project management skills

- Proficiency in Microsoft Office Excel and PowerPoint and able to quickly adapt to new technology and tools

- Proactive and result-oriented

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good teamwork and strong interpersonal skills

- Good command of English

- Good knowledge of health and beauty business is preferred

- Experienced in online beauty retailer would be a huge advantage

- Knowledge of CRM, email marketing and mobile marketing would be advantage

 

3. Brand Manager

Responsibilities

- Establishing budgets, performance specifications and Sales estimates

- Stay current on market trends and competitive activity

- Define and manage the brand communication strategy using a variety of media

- Increasing products sales and market share

- Building brand awareness and increasing brand value and profitability

- Ensuring that messaging and marketing activities are aligned with brand and company values

- Communicate our brand personality internally and align company around foundational ideas

- Monitor and analyze sales volume, market share, trends and competitors' activities

- Manage the NPD and product adaptation. Build tracker for NPD & post evaluation to ensure continuous improvement of the execution. Track and monitor product development process to ensure on-time new product launches.

- Overseeing the production of advertisements, promotional materials

- Develop and execute marketing campaigns aimed at communicating our brand message

Qualifications

- Bachelor's degree in Marketing, Business, or related field.

- 3+ years of experience in brand management, brand marketing, or marketing management

- Proven ability to work cross-functionally

- Experience managing a brand across multiple markets

- Creative thinker and problem solver

- Strong communication skills, both verbal and written

- Strategic thinker able to identify long-term opportunities and trends

 

4. Project Lead - Community

Responsibilities

- Build Konvy Community platform

- Creating community strategy and action plan by following the goal.

- Monitoring community performance and preparing action plans.

- Monthly analysis of overall community performance and recommend actions to improve.

- Create content and activity of community to raise brand awareness.

- Data reporting across marketing team

- Budget planning for community program

Qualifications

- Female/Male, age 27  32 years old with a passion for beauty business

- Bachelors Degree (or higher) in related fields

- Minimum 3 5 years experience in Marketing / Social Media / Communication

- Excellent presentation and presentation skill

- Good creativity with basic knowledge of health & beauty products and retail business

- Good leadership skill, proactive and result-oriented

- Good team player, strong interpersonal skills and pleasant personality

- Good in using the least to create the most

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Experienced in beauty retail (online/offline) would be a huge advantage

- Mature, self-driven, responsible, a Can Do attitude and a passion for creative works and marketing

- Strong communication and negotiation skills and able to problem solve as well as multitask well

- Highly responsible, self – motivate, creativity, strong marketing sense and good analytical skill

 

5. Senior Creative Graphic Designer (Creative Team)

Responsibilities

- ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนไอเดียกันภายในทีมเสมอ

- นำเสนองานออกแบบให้ตรงตามคอนเซปต์ และวัตถุประสงค์ของโปรเจ็กต์หรือแคมเปญ

- ออกแบบงานสำหรับแพลตฟอร์ม Onlineและ Offline และต้องจบงานได้ด้วยตนเองได้

- ออกแบบงานโฆษณา (ทั้งงาน onlineและ offline) ภายใต้การดูแลของ Art Director และทีม PR

- ออกแบบงานให้มีสไตล์ moods and tones ตรงตามภาพลักษณ์บริษัท หรือตาม CI

- สร้างสรรค์งานโมชั่นกราฟฟิคเพื่อใช้ในการโปรโมทบริษัท

- กำหนดไทม์ไลน์ของงาน และทำงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

- ควบคุมการผลิตและดูแลงานเกี่ยวกับด้านการพิมพ์

- ออกแบบ และควบคุมการผลิตงานที่เป็นงานภายในบริษัท

- รับผิดชอบโปรเจ็คหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตรงตามเป้าหมายของบริษัท

- อัพเดทความรู้และฝึกฝนตัวเองด้านการออกแบบอยู่เสมอ

Qualifications

- อายุระหว่าง 26 - 32 ปี

- จบปริญญาตรีในสาย Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ในงาน Creative Designer หรือ Graphic Designer

- สามารถใช้งานเครื่องมือ Adobeได้อย่างคล่องแคล่ว Illustrator, Photoshop, After Effects หรือ InDesign

- หากสามารถทำงาน Motion Graphics ได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ได้

- มีความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบศิลป์เป็นอย่างดี และสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้

- สามารถควบคุมดูแลโปรเจ็คตั้งแต่เริ่มและจบได้

- สามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้

- มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และชอบที่จะได้ทำงานท้าทายใหม่ๆ

- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

- มีความละเอียดรอบคอบ

 

6. e-Commerce Specialist (Marketplace)

Responsibilities

- Manage and implement Marketplace campaign efforts across multiple platforms in order to drive traffic and sales revenue

- Co-ordinate merchandising of online product range, stock management and optimization

- Co-ordinate both internally (Visual, Operation, IT team) and externally (Marketplaces) to create a better customer experience in a scalable environment

- Researching marketplace data and monitoring campaign and sales performance

- Assist marketplace team members in various aspects i.e. prepare campaign brief, price upload, etc.

- Administration, document preparation, data entry, preparing and circulating reports as required in a team

- Compiling and analyzing data to find trends and learnings to improve on the overall performance and translate results into better solutions

Qualifications

- Bachelor’s degree in business, marketing, accounting or related field.

- 1-3 years working experience in e-commerce with marketplace knowledge is preferred. Fresh graduate is welcomed (fast learner)

- Sale mindset, Result Oriented, Self-motivated, rigorous and excellence-oriented

- Analytical and organizational skills, and excellent attention to detail.

- Excellent communication, interpersonal skills and ability to build relationships

- Proficiency in Thai and English

 

7. e-Commerce Marketing

Responsibilities

- Plan promotion to increase sales.

- Set up and review promotions and banners in the system.

- Coordinate and follow up with graphic designers.

- Collect and analyze daily sales data and campaign result and feedback to the brand with recommendations.

- Assist eCommerce Operation Specialist to create weekly and monthly report.

- Coordinate between Operations team and other teams (Merchandising, Editor)

- Follow up and review promotion list and set up from Merchandisers.

- Work with Merchandisers to support brands' requests.

- Make sure all campaigns run smoothly and accurately according to brands' proposal.

Qualifications

- Female/Male, age not over 24 years old

- Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or related field

- 0 - 2 years’ experience in eCommerce/Online business/Retail

- Fresh graduates with passion and enthusiasm are very welcome.

- Must have strong communication and presentation skills.

- Strong analytical skill and detail-oriented

- Good command of Microsoft Excel and PowerPoint skills

- Basic English skills (writing and reading)

- Can-do attitude, have sense of urgency, proactive and multitasking.

- Strong interpersonal and communication skills

- Ability to work under pressure and handle ad-hoc and multiple projects simultaneously.

- Good knowledge and passion on beauty products is a plus.

- Experienced in online beauty retailer is a big plus.

 

8. Account Executive (AE) / (Beauty Deal Team)

Responsibilities

- สำรวจตลาด มองหา คู่ค้า (เกี่ยวกับคลีนิก ร้านเสริมสวย สปา ฯลฯ) สำหรับ Konvy Beauty Deal และทำการติดต่อผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ เพื่อนำเสนอและเชิญให้เข้ามาเป็นคู่ค้า

- จัดทำพรีเซนเทชั่น นัดประชุม เพื่อนำเสนอและแนะนำธุรกิจของ Konvy ให้กับคู่ค้า รวมไปถึงต่อรองเงื่อนไข ราคา และอื่นๆ

- ประสานงานในเรื่องของเอกสารและข้อมูลระหว่างคู่ค้ากับทีมภายในเพื่อทำการเปิดร้านค้าบนKonvy

- ดูแลและเพิ่มจำนวนคู่ค้า ยอดขาย และกำไรจากคู่ค้าใน portfolioของตัวเอง

- เจรจาต่อรองโปรโมชั่นจากร้านที่ดูแล เพื่อเข้าร่วมแคมเปญต่างๆของแพล็ตฟอร์ม เพื่อเพิ่มยอดขาย

- นำเสนอขายสื่อและอื่นๆ เพื่อช่วยผลักดันผู้เข้าชมและยอดขายของร้านค้า และเพิ่มรายได้ให้บริษัท

- วิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

- เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย, อายุ 20 – 28 ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

- มีประสบการณ์ในสายงานขาย, การตลาด, Account Executive หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง : 0 – 2 ปีสำหรับตำแหน่งจูเนียร์ , 3 – 5 ปี สำหรับตำแหน่งซีเนียร์

- มีทักษะในการขายที่โดดเด่น

-มี ทักษะที่ดีในการนำเสนอ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความมั่นใจในตัวเอง

- มีความกระตือรือร้น, ทำงานเชิงรุก และมี can-do attitude

- มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจเกี่ยวกับบริการเพื่อความงามและสุขภาพ

- มีทักษะพื้นฐาน Microsoft Office (Words, Powerpoint, Excel)

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้, ทำงานตามกำหนดเวลา (Deadline)และสามารถทำงานหลายอย่างภายในเวลาเดียวกันได้

- มีทัศนคติเชิงบวก รับฟังความคิดเห็น (Open-minded) พร้อมรับคำแนะนำ ติ ชม เพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการเพื่อความงามและสุขภาพ, คลินิกและสถาบันเสริมความงาม,สปา หรือ ซาลอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

9. Junior Merchandiser

Responsibilities

- จัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

- สำรวจติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเทรนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาเสนอทางเว็บไซต์

- ติดต่อเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องราคาสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ

- ดูแลเรื่องยอดขาย และกำไรขายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ และรวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อ หรือประสานงานจัดซื้อ

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะการเจราต่อรองที่ดี

- มีความชอบและมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (โดยเฉพาะ Wordและ Excel) ได้เป็นอย่างดี

 

OFFLINE TEAM

Key Account / Sales Executive

Responsibilities

- Strategic planning and developing solid plan, between major key clients (sales’ channels) and company

- Forecasting sales target, do price promotion and execute to achieve the goal by monthly, quarterly, yearly sales

- Create marketing & sales campaign major key clients and company resulting to increasing in driving traffic and sales performance with stores as a partnership business growth

- Co-ordinating buyers and supply chains, stock management and optimization

- Co-ordinating both internally (Visual Designer, Marketing, Stock & logistics) and externally (Channels) to create a better customer attention in a competitive environment

- Complaining and analyzing data to find trends and learning to improve on the overall performance and translate results into better solutions

- Resolving key issues and complaints from customers and channels

- Planning and presenting reports on account progress, goals, and quarterly initiatives to share with team members, stakeholders, and possible use in future case studies or company training

- Doing good quality presentation to build trusting relationship and expand relationships including bringing in new clients

- Negotiating contracts with the client and establishing a timeline of performance including GP, fee, best location of visibility etc.

- Collaborating with the area manager and BA sales team to maximize profit by up-selling or cross-selling and in various aspect. prepare material at point of purchase (P.O.P), negotiate with planogram manager

- Researching market situation & competitor data and monitoring campaign and sales performance

- Administration, document preparation, data entry, preparing and circulating reports as required in a team

Qualifications

- Bachelor’s degree in business, marketing, accounting or related field.

- 3-5 years working experience retail business or business development is preferred. 

- Sale mindset, Can do attitude, Result Oriented, Self-motivated, rigorous and excellence-oriented

- Analytical and organizational skills, and excellent attention to detail.

- Excellent communication, interpersonal skills and ability to build relationships

- Proficiency in Thai and English 

 

If you are confident of excelling in any of the professions and determined to take up the challenges, please send a resume with a recent photo, salary expectation and Portfolio in English 

 

 Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd. 689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com
Tel: 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax: 02-051-7310

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ