• https://www.konvy.com/mall/list.php?title=38735%2C41708%2C40771%2C41714%2C40769%2C7678%2C38736%2C29295%2C9087%2C15462%2C41336%2C9086%2C15224%2C41341%2C41718%2C41340%2C41709%2C9083%2C41713%2C41723%2C20297%2C41339%2C39769%2C28602%2C11516%2C22666%2C13856%2C41335%2C26557%2C41719%2C11515%2C20298%2C20299%2C29294%2C41342%2C41720%2C41721%2C42914%2C41715%2C13325%2C15221%2C15222%2C15223%2C15459%2C15460%2C15463%2C18753%2C19436%2C22667%2C23709%2C23710%2C23711%2C26558%2C28895%2C28903%2C29292%2C29293%2C29296%2C29297%2C32309%2C32310%2C33574%2C34633%2C39770%2C40770%2C40772%2C41026%2C41027%2C41294%2C41337%2C41338%2C41710%2C41711%2C41712%2C41717%2C44446%2C44447%2C44448%2C7677%2C8245%2C8378%2C8379%2C9082%2C9084%2C9085%2C10898%2C11512%2C11513%2C11514%2C11523%2C13319%2C13857%2C21475%2C41716%2C41722
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=15461%2C41017%2C42951%2C42953%2C41021%2C7676%2C8241%2C27699%2C27700%2C9069%2C41333%2C34358%2C17461%2C19434%2C41014%2C41022%2C42954%2C9068%2C41332%2C26169%2C27704%2C28027%2C30585%2C36510%2C42952%2C9070%2C18752%2C33831%2C41016%2C9064%2C24348%2C24920%2C24921%2C28779%2C30368%2C30587%2C34357%2C41334%2C8240%2C9071%2C30728%2C38363%2C41018%2C41020%2C42898%2C18326%2C19274%2C19275%2C19276%2C19277%2C19278%2C19279%2C19280%2C19281%2C19282%2C19435%2C21407%2C21947%2C21948%2C21951%2C24346%2C24347%2C24351%2C24353%2C27701%2C27702%2C27703%2C27705%2C28028%2C28781%2C28783%2C28784%2C28785%2C28787%2C30586%2C30588%2C31619%2C32312%2C32313%2C32314%2C33573%2C34353%2C34354%2C34355%2C34356%2C34359%2C34361%2C34632%2C36508%2C36511%2C36512%2C36515%2C36850%2C37607%2C37608%2C40766%2C41015%2C42830%2C42925%2C42955%2C46643%2C46644%2C46645%2C46653%2C46654%2C7673%2C7674%2C7675%2C8242%2C8243%2C8376%2C8377%2C9065%2C9067%2C9073%2C9074%2C9075%2C9076%2C9077%2C10000%2C10001%2C10002%2C11509%2C11510%2C11517%2C11518%2C11519%2C11520%2C11522%2C11524%2C11525%2C11526%2C11528%2C11530%2C13318%2C13407%2C13408%2C13409%2C13411%2C13682%2C13799%2C13800%2C13801%2C13819%2C13838%2C13844%2C13850%2C15027%2C15028%2C18754%2C15026%2C21949%2C19273%2C20896%2C34360%2C38364%2C38365%2C38366%2C38536%2C38537%2C41019%2C9066
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=37609%2C11367%2C25648%2C11365%2C36509%2C42910%2C36517%2C40767%2C42902%2C11364%2C42913%2C37610%2C25649%2C36520%2C36505%2C11368%2C40768%2C8244%2C33575%2C42900%2C42901%2C42909%2C25650%2C11363%2C42916%2C42911%2C36504%2C36507%2C42897%2C30589%2C18755%2C42908%2C42923%2C11343%2C25651%2C28774%2C28776%2C28777%2C31994%2C32303%2C32315%2C32340%2C32342%2C32343%2C33577%2C36519%2C42927%2C42928%2C43105%2C43106%2C43107%2C43108%2C46655%2C46657%2C46658%2C9080%2C9081%2C9952%2C9953%2C9954%2C11339%2C11340%2C11341%2C11342%2C11344%2C11345%2C11346%2C11359%2C11360%2C11361%2C11362%2C11366%2C11369%2C11370%2C11371%2C11372%2C13398%2C13836%2C13837%2C13842%2C13843%2C13848%2C13849%2C19212%2C32304%2C33576%2C42912%2C11347%2C11348
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=42942%2C42941%2C42936%2C42644%2C42943%2C42944%2C8248%2C42645%2C42835%2C9060%2C43111%2C40248%2C42647%2C42929%2C43128%2C8246%2C13003%2C42937%2C24350%2C26170%2C42783%2C42831%2C42930%2C9063%2C43112%2C43113%2C43115%2C8201%2C9958%2C9961%2C11053%2C14167%2C19439%2C19441%2C19442%2C19443%2C19444%2C19445%2C19446%2C19447%2C19448%2C19449%2C19450%2C19451%2C19452%2C19455%2C21406%2C22624%2C22625%2C22627%2C24349%2C24355%2C24356%2C26171%2C26172%2C26173%2C26174%2C26175%2C26176%2C26177%2C26178%2C26179%2C26180%2C26181%2C26182%2C26183%2C26184%2C26185%2C28029%2C28030%2C28031%2C28032%2C28780%2C30598%2C30599%2C32641%2C32889%2C33578%2C33674%2C36851%2C42646%2C42648%2C42779%2C42780%2C42781%2C42782%2C42784%2C42834%2C42836%2C42837%2C42839%2C42840%2C42931%2C42932%2C42933%2C42934%2C42935%2C42940%2C42945%2C42946%2C42947%2C43123%2C43124%2C43125%2C43126%2C43127%2C43131%2C7679%2C8127%2C8247%2C8380%2C9061%2C9072%2C9946%2C9947%2C9948%2C9949%2C9950%2C9951%2C9963%2C11356%2C11357%2C11358%2C11534%2C11535%2C11536%2C11537%2C11538%2C11539%2C11540%2C11541%2C11542%2C11543%2C11544%2C11545%2C11546%2C11547%2C11548%2C11549%2C11550%2C11551%2C12999%2C13001%2C13002%2C13399%2C13797%2C13798%2C13854%2C13855%2C14099%2C14100%2C22626%2C9062%2C42938%2C42939%2C43109%2C43110%2C43114%2C43116
 • https://www.konvy.com/list/?title=yves+rocher+anti+hair+loss
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=elixir+jeunesse
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=38363%2C19280%2C19282%2C28783%2C34361%2C38364%2C38365%2C38366%2C38536%2C38537
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=41017%2C9069%2C41333%2C41014%2C9068%2C41332%2C9070%2C41016%2C41334%2C9071%2C41018%2C41020%2C28784%2C41015%2C8242%2C41019
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=raspberry+vinegar
 • https://www.konvy.com/yves-rocher/yves-rocher-elixir-jeunesse-double-action-essence%3a-reparation-%2b-anti-pollution-30ml-15461.html
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=Yves+Rocher+Garden+Party+Eau+de+Parfum
 • https://www.konvy.com/mall/list.php?title=sebo+essence

Yves Rocher

Yves Rocher ติดตาม

Yves Rocher ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ที่เลือกใช้วัตถุที่มีคุณภาพสูงจากพืชพรรณต่างๆภายใต้คอนเซ็ปท์ "คุณภาพ, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม" ที่ได้รักษาไว้กว่า 50 ปี และยังมีโรงงานการผลิตที่มีคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองของประเทศฝรั่งเศส จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Yves Rocher ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของผู้หญิงทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของ Yves Rocher

Yves Rocher ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี 1950 ภายใต้ความหลงใหลอย่างลึกซึ้งในพฤกษาพรรณชนิดต่างๆ และจากตัวอย่างพืชพรรณของคุณปู่ ทุกขั้นตอนเริ่มต้นในห้องใต้หลังคาของครอบครัวที่กลายมาเป็นห้องทดลอง ผลิต ปรับปรุง และขายสินค้าทางไปรษณีย์ ทุกผลิตภัณฑ์ถูกคิดค้นโดยให้ความเคารพต่อธรรมชาติและผู้หญิง กว่า 50 ปีมาแล้วที่ Yves Rocher เชื่อมั่นในพลังแห่งพฤกษาพรรณและเชี่ยวชาญในการนำคุณสมบัติอันโดดเด่นและหลากหลายของพืชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ความงาม

ผลิตภัณฑ์ความงาม Yves Rocher

ผลิตภัณฑ์ความงามที่ช่วยพิทักษ์ความงามให้ผู้หญิงทุกคนก่อกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ในฝรั่งเศส  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Yves Rocher ผลิต ณ หมู่บ้าน ลา กาซิลี่ แคว้นบริตานี ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานที่มีการบริหารที่ดี ด้วยความเป็นเลิศในด้าน “คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ผลิตภัณฑ์ขายดีของ Yves Rocher ได้แก่ Yves Rocher Rinsing Vinegar, Yves Rocher Elixir 7.9 Youth Intensifier Serum, Yves Rocher Anti-Age Global Serum เป็นต้น

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ